Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Müstəhəb orucun qəza orucun yerinə hesab olunması

Sual: Bir şəxs qəza orucunun hesabını bilmir və qəza orucunun olması ehtimalı ilə yanaşı müstəhəb oruc tutur. Əgər bu şəxs qəza orucunun olmadığını qəbul edərsə, onun tutduğu müstəhəb oruc qəza orucunun yerinə hesab olunurmu?

Cavab: Müstəhəb oruc niyyəti ilə tutduğu oruclar onun boynunda olan qəza orucların yerinə hesab olunmur.

 

700 /