Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Qaldığı yerdən çıxmaq

Sual: Bir yerdə qalmağı niyyət edəndə qaldığımız yerdən çıxıb dörd fərsəxdən az məsafədə olan başqa bir yerə getməyi nəzərdə tuta bilərikmi?

Cavab: Qaldığınız yerdən çıxıb şəri məsafədən az olan başqa bir yerə getməyi nəzərdə tutmağınız əgər on gün bir yerdə qalmağın düzgünlüyünə xələl gətirməzsə – məsələn, ümumilikdə altı-yeddi saatdan çox olmamaq şərtilə gündüzün və ya gecənin bir neçə saatını bir və ya bir neçə dəfə oradan çıxmaq – bu halda qaldığınız yerdən çıxmağı nəzərdə tutmağınız, bir yerdə qalmaq niyyətinə xələl gətirmir.

 

700 /