Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Qəbirlərin üstünə su səpmək

Sual: Bir sıra hədislər qəbirlərin üstünə su səpməyin müstəhəb olduğuna dəlalət edir, məsələn, “Ləalil-əxbar” kitabında qeyd edilən hədislər. Yalnız dəfn günü qəbrin üstünə su səpmək müsətəhəbdir, yoxsa bu əməl hər bir vaxt müstəhəbdir? “Ləalil-əxbar” kitabının müəllifi bu əməlin hər bir vaxt müstəhəb olduğunu qeyd etmişdir. Bu barədə sizin nəzəriniz nədir?

Cavab: Dəfn günü qəbrin üstünə su səpmək müstəhəbdir. Başqa vaxtlar isə bu əməli qəsdi-rəca ilə etməyin maneəsi yoxdur.

 

700 /