Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Bir-birinə çox yaxın olan şəhərlərin tərəxxüs həddi

Sual: Almaniyada və bəzi avropa ölkələrində bəzi şəhərlərin arasındakı məsafə (yəni bir şəhərin çıxışında qoyulan tablo ilə digər şəhərin girişində qoyulan tablo arasında məsafə) yüz metrə belə çatmır. Hətta iki şəhərin evləri və prospektləri bir-birinə tam birləşmişdir. Bu halda tərəxxüs həddi necə olacaq?

Cavab: Sualda qeyd edildiyi qaydada iki şəhərdən biri digərinə birləşdiyi halda, bu iki şəhər bir şəhərin iki məhəlləsi hökmündədir və onların birindən digərinə getmək səfər hesab olunmur, buna görə də tərəxxüs həddinə ehtiyac olmur.

 

700 /