Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Zarafatca yalan danışmaq

Sual: Zarafatca yalan danışmağın günahı varmı?

Cavab: Əgər şəxs gerçəkliyə zidd olan bir xəbəri verirsə və məqsədi də qarşı tərəfin bu xəbəri ciddi qəbul etməsidirsə, bu iş haramdır. Amma əgər məqsədi ciddi danışmaq və gerçəkliyə zidd olan bir xəbəri vermək deyilsə, məsələn, bir insanın və ya heyvanın dilindən zarafatca söz deyirsə, bu iş haram deyildir.

 

700 /