Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Səcdə ayəsini namazda eşitmək

Sual: Əgər şəxs səcdə ayəsini namazda eşitsə, hökm nədir?

Cavab: Əgər namaz əsnasında səcdə ayəsini eşidərsə, namazı düzgündür və ayəni eşitdikdən sonra səcdəyə getmək əvəzinə, səcdəyə işarə etməlidir.

 

700 /