Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Əmanət qoyulan pulun xümsünü müsalihə etmək

Sual: Mən izdivac etməyi qərara almışam və gəlir əldə etmək üçün öz sərmayəmin bir hissəsini universitetin bank hesabına əmanət qoymuşam. Bu məbləğin xümsü barəsində müsalihə etmək mümkündürmü?

Cavab: Əgər sözügedən məbləğ sizin iş gəlirinizdəndirsə, bu gəlirin üstündən bir il ötdükdən sonra onun xümsünü verməlisiniz və qəti xüms barəsində müsalihə edilmir.

 

700 /