Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Əsr namazının imam-cümədən qeyrisinin imamlığı ilə qılınması

Sual. Əgər əsr namazını  imam-cümədən qеyrisi qılsa, əsr namazında ona iqtida еtmək olarmı?

Cavab: Cümə günündə əsr namazını imam-cümədən qeyrisinə iqtida edərək qılmağın işkalı yoxdur. Lakin iqtida edən şəxs həm ehtiyata riayət etmək, həm də əsr namazını camaatla qılmaq istəsə, kamil еhtiyat budur ki, Cümə namazından sonra zöhr namazını ehtiyat ünvanında qılan şəxsə iqtida etsin.

 

700 /