Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Ev əşyalarının napaklığını ev sahibinə bildirmək

Sual: Əgər qonaq ev sahibinin ev əşyalarından birini napak edərsə, bunu ev sahibinə bildirməsi vacibdirmi?
Cavab: Yeyilən və içilən şeylər, həmçinin yemək qabları istisna olmaqla, digər əşyaları napak etdiyini ev sahibinə bildirməsi lazım deyildir.
 
700 /