Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Namaz vaxtından əvvəl alınmış dəstəmazla namaz qılmaq

Sual. Namaz vaxtı daxil olmazdan əvvəl alınan dəstəmaz barədə rəyiniz nədir? Siz “istiftaat”ların birində buyurmusunuz ki, namazın əvvəl vaxtına yaxın zamanda alınan dəstəmazla qılınan namaz düzdür. Namazın əvvəl vaxtına yaxın zaman dеdikdə, hansı vaxtı nəzərdə tutursunuz?
Cavab: Meyar –  camaat arasında “namaz vaxtı yaxınlaşır” dеyilməsidir. Namaz vaxtı yaxınlaşan zaman namaz qılmaq niyyətilə dəstəmaz almağın işkalı yoxdur.
 
700 /