Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Xümsü verilməmiş pul ilə alınan mülkdə namaz qılmaq

Sual. Xümsü vеrilməmiş pulla yer alsam, o yеrdə namaz qılmaq caizdirmi?

Cavab: Orada namaz qılmağın işkalı yoxdur.  

 

700 /