Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

“Ləhvi-ləb” musiqi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

Sual. “Ləhvi-ləb musiqi” – dedikdə, nə nəzərdə tutulur? Ləhvi-ləb musiqini qeyri ləhvi-ləb musiqidən ayırd etməyin yolu nədir?
Cavab: Allah yolundan azdıran ləhvi-ləb musiqi o musiqilərdir ki, malik olduqları xüsusiyətlərə görə insanı Allah-Taaladan və müsbət əxlaqi keyfiyyətlərdən uzaqlaşdırır, onu boş, mənasız işlərə və günaha sövq etdirir. Mövzunun ayrıd еdilməsində mеyar – ürfün nəzəridir.
 
700 /