Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Dərman, içki və ətirdə istifadə olunan spirt

Sual. Məstedici olan spirtdən hal-hazırda bir çox dərmanların, xüsusilə də daxilə qəbul edilən dərmanların hazırlanmasında, eləcə də ətirlərin, xüsusilə də xaricdən gətirilən ətirlərin tərkibində istifadə edilir. Hökmü bilən və ya bilməyən fərdlərə bu məhsulları alıb-satmağı və istifadə etməyi icazə verirsinizmi?
Cavab: Məstedici maye növündən olub-olmadığı məlum olmayan spirtlər pak hökmündədirlər və onun qarışdırıldığı mayеlərdən istifadənin və  onlarla alvеr еtməyin hеç bir işkalı yoxdur.
 
700 /