Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

“Nəhy əz munkər” məqsədilə salamın cavabını verməmək

Sual. Haram iş görən şəxsin salamına cavab verməmək caizdirmi?
Cavab: Müsəlmanın salamının cavabını vermək şəri baxımdan vacibdir. Lakin əgər günah işlədən şəxsi pis işdən çəkindirmək məqsədilə onun cavabını verməmək ürf baxımından pis işdən çəkindirmə üsulu hesab olunarsa, bu işi görmək caizdir.
 
700 /