Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Hansısa bir malı nisyə olaraq nəqd qiymətindən baha satmaq və alm

Sual. Bir əşyanı bir illik müddətində nisyə şəklində, onun nəqd qiymətindən baha qiymətə almağın hökmü nədir?
Cavab: Əşyanı nisyə şəklində, onun nəqd qiymətindən baha qiymətə alıb-satmağın işkalı yoxdur.
 
700 /