Xalqın və rəhbərliyin məsullardan tələbi istehsal və məşğulluqdur