Ali Məqamlı Rəhbər informasiya bloku
Xalqın və rəhbərliyin məsullardan tələbi istehsal və məşğulluqdur