Fiqh və şəri hökmlər
Fiqh və şəri hökmlər

Bayram namazının qunutlarını azaldıb-artırmaq

Bayram namazının qunutlarını azaldıb-artırmaq, bu namazın batil olmasına səbəb olurmu?

Digər ünvanlar