Gündəlik hökmlər
Gündəlik hökmlər

Camaat namazı qılınarkən fərdi şəkildə namaz qılmaq

Bəzi şəxslər camaat namazı qılınarkən fərdi şəkildə namaz qılırlar. Bu işin hökmü nədir?
Alqı-satqı qarşılığında hədiyyə almaq
Alqı-satqı qarşılığında hədiyyə almaq
Bəzi daxili və ya xarici şirkətlər, yaxud fiziki və ya hüquqi şəxslər alqı-satqı həyata keçirdikləri və ya ticari müqavilələr bağladıqları zaman vəkillərə və ya vasitəçilərə hədiyyələr verirlər. Halbuki, hədiyyə alan tərəfin hədiyyə verən tərəfin xeyrinə iş görməsi və ya onun xeyrinə qərarlar qəbul etməsi ehtimalı mövcuddur. Şəri baxımdan bu hədiyyələri almaq olarmı?

Digər ünvanlar

Müştərinin pulu gec ödəməsi
Əgər müştəri aldığı malın pulunun ödənişini müəyyən edilən vaxtdan gecikdirərsə və malın qiyməti satış günü ilə müqayisədə bahalaşarsa, bu, satıcı üçün “aldanılma səbəbilə ixtiyarlı olmağ”a bais olurmu? Yoxsa malın pulunun ödənişi müəyyən edilən vaxtdan gecikdirildiyinə görə satıcı üçün “təxir səbəbilə ixtiyarlı olmaq” məsələsi gerçəkləşir?