Fiqh və şəri hökmlər
Fiqh və şəri hökmlər

Fitrə zəkatını verməyi unutmaq

Fitrə zəkatını verməyi unutmuşam. Bunun hökmü nədir?

Digər ünvanlar