هیپنوتیزم

سؤال: آیا هیپنوتیزم جایز است؟

جواب: اگر به منظور غرض عقلایی و با رضایت کسی که می خواهد هیپنوتیزم شود صورت بگیرد و همراه با کار حرامی هم نباشد، اشکال ندارد.

اجوبة الاستفتائات، سؤال 1235

 

700 /