دیدن کشتی مردان برای زنان

سؤال: آیا برای زنان، دیدن کشتی مردان جایز است؟

جواب: اگر مشاهده آن باحضور در میدان کشتی و به‌طور مستقیم باشد و یا آن را به‌طور زنده و مستقیم از تلویزیون ببینند و یا به قصد لذت و ریبه بوده و یا در آن خوف ارتکاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد.

اجوبة الاستفتائات، سؤال 1190

 

700 /