گزارش خبرنگار صدا و سیما از دیدار نخبگان مدال‌آور

گزارش خبرنگار صدا و سیما از دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف و تقدیم مدال های علمی دانشجویان و نخبگان دانشگاه شریف به محضر رهبر معظم انقلاب

دریافت فایل

700 /