ربای قرضی

سؤال: ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده گذاران به عنوان سود از بانک‌ها دریافت می کنند، ربا محسوب می شود؟

جواب: ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض‌گیرنده به‌خاطر قرضی که می گیرد به قرض‌دهنده می دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود صحیح شرعی به‌کار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.

اجوبة الاستفتائات، سؤال 1620

 

700 /