چهارشنبه سوری و خرید ترقه

سؤال: آیا شرکت در مراسم چهارشنبه سوری و خرید ترقه ممنوعیت شرعی دارد؟
 
جواب: در صورتی که موجب اذیت و آزار دیگران باشد و یا تبذیر مال محسوب شود و یا خلاف قانون و مقررات نظام جمهوری اسلامی باشد جایز نیست؛
علاوه بر آنکه هیچ مبنای شرعی ندارد و مستلزم ضرر و فساد زیادی است لذا از آن اجتناب شود.
700 /