تحقیق درباره نجاست مواد غذایی

سؤال: آیا اساساً هنگام خرید مواد غذایی، لازم است تحقیق شود که فروشنده یا سازنده غیر مسلمان کالا آن‌ها را لمس کرده و یا در ساخت آن‌ها الکل به‌کار برده است یا خیر؟

جواب: سؤال و تحقیق لازم نیست.

 

700 /