اشتباه در قرائت

سؤال: اگر بر اثر سهل انگاری و یا لهجه ای که انسان به آن تکلم می کند، اشتباهی در قرائت حمد و سوره و یا در اعراب و حرکات کلمات نماز رخ دهد مثلاً کلمه یولَد به جای فتح لام، به کسر لام خوانده شود، نماز چه حکمی دارد؟

جواب: اگر عامد باشد نماز باطل است و اگر جاهل مقصّر (قادر بر یادگیری) باشد نیز بنابر احتیاط واجب نماز باطل است، و الا نماز صحیح است. البته اگر نمازهای گذشته را با اعتقاد به صحّت ، به‌صورت مذکور خوانده باشد، در هر صورت قضای آن‌ها واجب نیست.

 

700 /