پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

سرود جمعی از پرسنل نیروی هوایی ارتش

بیانات در دیدار فرماندهان و كاركنان نیروی هوایی ارتش

آنچه مهم است اين است كه آحاد ملّت ما وحدت خودشان را حفظ كنند؛ آحاد ملّت، مسئولين، نخبگان نگذارند حواشى گوناگون، متن را مخدوش كند. امروز متنِ حركت ملّت، ايجاد اقتدار درونى است، ايستادگى در مقابل طوفانهاى مخالفت و معارضه است. در طول اين ۳۵ سال طوفانهاى شديدى بود و بحمداللَّه ملّت ايستاد و حركت دشمنان را در اين سالهاى متمادى خنثى كرد؛ بعد از اين هم ملّت بايد بتواند ان‌شاءاللَّه اين حركات را خنثى كند و خنثى هم خواهد كرد.

بیانات در دیدار فرماندهان و كاركنان نیروی هوایی ارتش

پر بیننده ترین