دشمنان اصلی ایرانِ مستقل، «آمریکا، انگلیس، زرسالاران بین المللی و صهیونیست‌ها» هستند

پر بیننده ترین