توصیه ی وزیر خارجه‌ی خوش‌اخلاق آمریکا در نامه وداعیه‌ی خود به دولت بعدی

پر بیننده ترین