پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

خرید مایحتاج خانه با پول مخمّس
خرید مایحتاج خانه با پول مخمّس
اگر فردی با دریافت هر درآمدی، خمس آن را بپردازد آیا اگر با آن پول وسایل زندگی مانند خوراک و پوشاک و کتاب و... تهیه کند، در صورتی که از سال بگذرد به آنها خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟
خمس شخص همیشه بدهکار
خمس شخص همیشه بدهکار
شخصی حساب سال برای خمس نداشته و اکنون تصمیم گرفته است که حساب سال داشته باشد، وی که از ابتدای ازدواج تا به حال بدهکار بوده است، خمس خود را چگونه محاسبه کند؟
سال خمسی جوانان مجرّد
سال خمسی جوانان مجرّد
آیا تعیین سال خمسی بر جوانان مجرّدی که با پدر و مادر خود زندگی می‌کنند، واجب است؟ ابتدای سال خمسی آنان از چه زمانی است و چگونه باید آن را حساب کنند؟
رعایت نکردن مقدار لازم در مسح پا
رعایت نکردن مقدار لازم در مسح پا
ظاهراً بر حسب فتوای جنابعالی مسح پا باید تا مفصل کشیده شود. لطفاً توضیح فرمایید اگر شخصی مسح پا را تا روی برآمدگی می‌کشیده است، آیا باید نمازهایی را که با این نوع وضو گرفتن خوانده است قضا نماید؟
مصالحه در خمس سپرده
من تصمیم به ازدواج گرفته ام و برای کسب درآمد، قسمتی از سرمایه ی خود را به دانشگاه سپرده ام، آیا مصالحه در رابطه با خمس آن امکان دارد؟

امور شرعی

سوال شرعی
پیگیری پاسخ
پاسخگویی تلفنی
پرداخت وجوهات شرعی
پیگیری وجوهات شرعی
فقه و احکام شرعی
استهلال

عناوین منتخب

فقه و احکام شرعی