پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

برخورد دست با جسم تر قبل از مسح
برخورد دست با جسم تر قبل از مسح
اگر هنگام وضو گرفتن دستمان به دمپایی یا شیر آب برخورد کند آیا با همین دست می‌توان مسح کرد یا باید از اول وضو را تکرار کرد اگر آری نمازهایی را که بدین صورت خوانده‌ام باید قضا کنم؟
وجود مانع در اعضای وضو
وجود مانع در اعضای وضو
لطفاً بفرمایید کسانی که بمناسبت شغل و کار روزانه با انواع رنگها و روغنهایی که به دستانشان می‌چسبد و معمولاً شستشوی آنها به سختی ممکن است و چه بسا شستن آنها با نفت و بنزین میسّر است و نتیجه این امر ضرر به دست است تکلیف این افراد برای وضو و غسل چیست؟
سرایت آب غیر وضو در مسح
سرایت آب غیر وضو در مسح
اگر شخص وضو گیرنده در اثر عدم آگاهی هنگام شستن دست‌ها و صورت به قصد وضو، اقدام به باز و بسته کردن شیر آب نماید؛ آنهم در موقعی که رطوبت (خیسی) روی شیر آب در مسح او تداخل نماید وضوی او باطل است. حکم نمازهایی که با این حالت خوانده شده چیست؟
خمس پس انداز
آیا پس انداز درآمد کسب برای تهیهی ضروریات زندگی بمجرّد رسیدن سال خمسی متعلّق خمس است، یا پس از گذشت مدّتی؟

امور شرعی

سوال شرعی
پیگیری پاسخ
پاسخگویی تلفنی
پرداخت وجوهات شرعی
پیگیری وجوهات شرعی
فقه و احکام شرعی
استهلال

عناوین منتخب

فقه و احکام شرعی