پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

شک در غسل
شک در غسل
اگر شخصی در هنگام شستن طرف چپش در غسل ترتیبی شک کند که آیا مقداری از طرف راستش را خوب شسته یا نه آیا باید دوباره غسل کند؟
سال خمسی شاغلین موقّت
من در دوران دانشجویی خودم چند بار به صورت موردی کاری انجام داده و حقوق دریافتی را طی همان سال مصرف کرده ام، در حال حاضر هم فقط دانشجو می باشم، آیا باید سال خمسی تعیین می‌کردم؟
حرجی بودن رفع مانع در وضو
حرجی بودن رفع مانع در وضو
با توجه به مطالبی که در اجوبة الاستفتائات در رابطه با برطرف کردن موانع رسیدن آب به اعضای وضو مطرح شده، در مورد کسانی که مثلاً شغل آنها نقاشی است و خیلی از اوقات بعد از صرف وقت زیاد برای از بین بردن این موانع، پس از نماز متوجه می‌شوند که هنوز موانعِ کمی وجود دارد تکلیف چیست؟
خمس مال مختلط
مالی متشکّل از هدیه ی عروسی و وام ازدواج و حقوق شخص است اگر از کلّ پول به اندازه ی خود وام و هدیه مانده باشد آیا به آن خمس تعلّق می‌گیرد؟

امور شرعی

سوال شرعی
پیگیری پاسخ
پاسخگویی تلفنی
پرداخت وجوهات شرعی
پیگیری وجوهات شرعی
فقه و احکام شرعی
استهلال

عناوین منتخب

فقه و احکام شرعی