پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

برادران صادق
دنبال اخوان صدق باش! اخوان صدق یعنی آنهایی که با تو صادقانه دوست و برادرند. که غالباً هم این دوستیِ صادقانه ناشی از عقاید و ایمان است. انسان وقتی با برادر مؤمن به یک امر واحدی معتقد و مؤمن‌اند و ایمانشان ایمانِ راسخی است، این برادری برادریِ صدق است.
از چه کسانی مشورت بگیریم
در گفتار خود یا در گفتار و کردار خود با کسانی مشورت کن که یَخافون الله. معیار، این است. آدمهایی که نسبت به تکلیف الهی مبالاتی ندارند، با اینها مشورت نکن! کسانی که از خدای متعال می‌ترسند، طبعاً مراقب گفتار و رفتارشان هستند، با اینها مشورت کن!
سبقت فقیر مومن بر ثروتمند مومن
نوبتِ دوّمی می‌رسد که غنی است، غنیِ اهل بهشت. فرض این است که اهل بهشت است. اینقدر برای حساب می‌ایستد تا عرق از سر تا پای او جاری می‌شود! بعد از مدّت طولانی، وارد بهشت می‌شود.
علم همراه با حلم و تواضع
عالم باشید لکن این علم، شما را به جبّاریت، زورگویی و استکبار سوق ندهد! که اگر اینطور شد، فَیذهَب باطلُکم بحقِّکم، در اینصورت باطلِ شما حقِّ شما را از بین ببرد. باطلتان چیست؟ جبّاریت. حقّتان چیست؟ عالم بودن.
از کجا بفهمیم ما ناجی هستیم
کسیکه حرفش با عملش مطابق نیست، ایمان او مستودَع است، ایمانِ ثابت نیست. بعضی از ماها حرفهای خوبی می‌زنیم؛ مردم را به خدا، به پیغمبر، به خشوع در صلاة، زهد و تقوا دعوت می‌کنیم، خودمان هم در آن حدّ نیستیم، باطنمان منطبق بر این ظاهر نیست!
سه گروه نزدیک‌ترین افراد به خدا
خیلی موقعیتِ خوبی است که انسان در قیامت تا وقتی که فراغت از آن حساب دشوار الهی پیدا می‌کند، نزدکترینِ خلائق به خدای متعال باشد. خیلی جایگاه مهمی است، جا دارد که انسان به دنبال این باشد که این را برای خود تحصیل کند.
سه توصیه راهگشا
سه چیز است که قلب انسان مسلم با وجود این سه چیز دچار خیانت نمی‌شود. 1- کار را خالصاً برای خدای متعال انجام بدهد. 2- خیرخواهیِ برای ائمۀ مسلمین. 3 - جماعت مسلمین را خراب نکند، دچار تفرقه نکند.
در همه اوقات به یاد مرگ باش
چه آنوقتی که شوق پیدا می‌کنی که دنبال این فرآوردۀ مادی و زندگی بروی، و به آن می‌رسی و خوشحال می‌شوی؛ چه آنوقتی که نمی‌شود، محزون می‌شوی و درد می‌کشی، در همۀ این اوقات به یاد مرگ باش!
علامت‌های مومن در آخرالزمان
امیرالمؤمنین«علیه‌السلام» است، می‌فرماید: اگر کاری، عملی یا شخصی مرتکب خلاف ما اَوجب الله تعالی و حقوقُ الله می‌شود، انسان از آن تبرّی کند. ما در زندگی خودمان مشاهده کردیم کسانی را که از نزدیکان خودشان، یا از کارهای آنها یا از خودِ آنها تبرّی کردند. این، علامت مؤمن است.
یک رو و یک زبان باش
چه بد بنده‌ای است بنده‌ای که دارای دو صورت و دو زبان است. یک صورتش در وقتی است که با شما ملاقات می‌کند، صورت خوش، خندان و مهربان است. یک صورتش آنوقتی است که از شما دور می‌شود، پشت سرِ شماست، چهرۀ دِژَم و خشمگین.
راه باز شدن درهای بهشت
«من أسبغَ وضوئَه و أحسن صلاتَه و أدَّی زکاةَ مالِه و خزَن لِسانَه و کَفَّ غضبَه و استَغفر لذَنبِه و أدَّی النصیحةَ لأهلِ بیتِ رسولِه» چنین آدمی که این خصوصیات را داشته باشد، حقایق ایمان را بطور کامل در اختیار دارد و دربهای بهشت به روی او باز است.
سه خصلت مومنان
اولیای الهی صبور بودند، سختیها را تحمل می‌کردند، چه سختیهای شخصی، چه سختیهای عمومی مثل تحریم‌ها، توطئه‌های گوناگون، در مقابل اینها صبر می‌کردند، از راه برنمی‌گشتند، ایستادگی می‌کردند. این را هم از اولیاء یاد بگیریم.
تاثیر عزم راسخ در جوارح و اعضاء
عزم راسخ انسان، بدن را به کار می‌گیرد، نیروهای خفتۀ در بدن را بیدار می‌کند، به او نیرو می‌بخشد. لذا کسانی که در حال معمولی، راه رفتن معمولی هم برایشان آسان نیست، اما وقتی خطر مرگی وجود دارد، می‌بینید مثل جوانها می‌دوند!

امور شرعی

سوال شرعی
پیگیری پاسخ
پاسخگویی تلفنی
پرداخت وجوهات شرعی
پیگیری وجوهات شرعی
فقه و احکام شرعی
استهلال

عناوین منتخب

فقه و احکام شرعی