پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

بیع به شرط عدم فروش
بیع به شرط عدم فروش
اگر زمینی را به فردی بفروشد وشرط کند که نباید به فلانی بفروشی، آیا شرط، صحیح و نافذ است؟
محاسبه ثلث اموال
محاسبه ثلث اموال
شخصی وصیت کرده که پنج سال نماز و روزه و پانصد روز کفاره و یک میلیون ردّ مظالم از مالش پرداخت شود. اگر یک سوم اموالش سه میلیون باشد، چگونه باید این سه میلیون را بین این موارد تقسیم کند؟
استغفار و أداء کفارات
استغفار و أداء کفارات
در کفاره ی غیر عمد، فدیه یا کفاره ی تأخیر، اگر شخص الان فقیر باشد واستغفار کند، و بعداً غنی شود، آیا مثل کفاره عمدی است که فراغ ذمه پیدا می کند و یا این که ذمّه اش مشغول می ماند؟
مواد قابل انفجار
مواد قابل انفجار
استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و ساخت و خرید و فروش آن‌ها اعم از این‌که موجب اذیّت و آزار بشوند یا خیر، چه حکمی دارد؟

امور شرعی

سوال شرعی
پیگیری پاسخ
پاسخگویی تلفنی
پرداخت وجوهات شرعی
پیگیری وجوهات شرعی
فقه و احکام شرعی
استهلال

عناوین منتخب

فقه و احکام شرعی