پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

حد ترخص شهرهای بسیار نزدیک
حد ترخص شهرهای بسیار نزدیک
در آلمان و بعضی از کشورهای اروپایی، گاهی فاصله بین بعضی از شهرها (یعنی فاصله تابلوهای خروجی شهری و ورودی شهر دیگر) به صد متر نمی رسد، حتی بعضی از خانه ها و خیابان های دو شهر کاملاً به هم متصل هستند، حدّ ترخّص این موارد چگونه است؟
پاشیدن آب روی قبر
پاشیدن آب روی قبر
روایاتی وجود دارد دال بر این‌که پاشیدن آب بر قبور مستحبّ است، مانند روایاتی که در کتاب «لآلی الاخبار» ذکر شده است، آیا این استحباب مخصوص روز دفن میّت است یا اطلاق دارد؟
آب غوره مخلوط با انگور
آب غوره مخلوط با انگور
گفته می شود که اگر مقداری غوره برای گرفتن آب آن جوشانده شود و همراه آن یک یا چند حبه انگور باشد، آن‌چه بعد از جوشاندن باقی می ماند، حرام است. آیا این سخن صحیح است؟
خرید کالا با قیمت بیشتر توسط مسئول خرید
خرید کالا با قیمت بیشتر توسط مسئول خرید
اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایی را که در بازار قیمت معیّنی دارد، به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟
وصیت به اهدای عضو
وصیت به اهدای عضو
اگر فردی وصیّت نماید که بعضی از اعضای بدن او بعد از مردن به بیمارستان یا شخص دیگری هدیه شود، آیا این وصیّت صحیح و اجرای آن واجب است؟
معامله با شرط تأخیر در پرداخت پول
معامله با شرط تأخیر در پرداخت پول
اگر بین دو نفر معامله ای صورت بگیرد به این شرط که خریدار پول مبیع را برای مدّتی نپردازد تا معلوم شود که در این معامله مغبون شده یا خیر، آیا این معامله شرعاً صحیح است؟ و بر فرض صحّت آیا خریدار حق فسخ دارد؟

امور شرعی

سوال شرعی
پیگیری پاسخ
پاسخگویی تلفنی
پرداخت وجوهات شرعی
پیگیری وجوهات شرعی
فقه و احکام شرعی
استهلال

عناوین منتخب

فقه و احکام شرعی