پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

شرط ضمن عقد ازدواج
شرط ضمن عقد ازدواج
مرد و زنی قصد ازدواج با هم را دارند، شرط می کنند که مرد نفقه ندهد و زن خودش مخارجش را تأمین کند و مرد در مواقع ضروری و احیاناً از دست داد...
مواد قابل انفجار
مواد قابل انفجار
استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و ساخت و خرید و فروش آن‌ها اعم از این‌که موجب اذیّت و آزار بشوند یا خیر، چه حکمی دارد؟
فروش لُقطه
فروش لُقطه
من دو سال قبل ساعتی از اماکن تفریحی خارج از شهر پیدا کردم و تا الآن آن را نگه داشته‌ام، آیا می‌شود آن را به برادرم فروخته و پولش را صدقه دهم؟
دانلود نرم افزار
دانلود نرم افزار
حکم فرستادن و دانلود کردن نرم افزارهایی که در بازار به صورت پولی فروخته می شود ولی در کانالها به صورت رایگان عرضه می گردد چیست؟

امور شرعی

سوال شرعی
پیگیری پاسخ
پاسخگویی تلفنی
پرداخت وجوهات شرعی
پیگیری وجوهات شرعی
فقه و احکام شرعی
استهلال

عناوین منتخب

فقه و احکام شرعی