پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

نخواندن صیغه نذر
نخواندن صیغه نذر
شخصی که موارد نذر یا عهد را رعایت کرده، اما به دلیل ندانستن مسأله و یا فراموشی، صیغه نذر یا عهد را بر زبان جاری نکرده، آیا نذر یا عهد وی قبول است یا باطل؟
احکام نموداری اعتکاف
احکام نموداری اعتکاف
احکام نموداری اعتکاف شامل 9 تصویر با موضوعات : معرفی اعتکاف، اقسام اعتکاف، شرائط اعتکاف، نیت اعتکاف، احکام مسجد در اعتکاف،خروج فوری از مسجد، خروج معتکف از مسجد، محرمات اعتکاف، قضاء اعتکاف، اعتکاف مسافر و کفاره محرمات اعتکاف
تردد بین دو وطن
تردد بین دو وطن
اگر فاصله بین دو وطن شخصی سی کیلومتر باشد. هنگام تردّد بین دو وطن که از حد ترخّص می گذرد، نماز او در بین راه چه حکمی دارد؟
کار فرهنگی در قسمتی از مسجد
کار فرهنگی در قسمتی از مسجد
آیا می توان از شبستان های مسجد به عنوان کار فرهنگی یا نمایشگاه و فروشگاه کتاب و امثال آن استفاده کرد و برای واگذاری آن در این گونه امور اجاره بها برای مسجد دریافت کرد؟
سجده شخص مضطر
سجده شخص مضطر
کسی که نمی‌تواند سجده معمولی انجام دهد، و بر صندلی سجده می‌کند، تکلیف او نسبت به گذاشتن مواضع سجده چیست؟
شرط ضمن عقد ازدواج
شرط ضمن عقد ازدواج
مرد و زنی قصد ازدواج با هم را دارند، شرط می کنند که مرد نفقه ندهد و زن خودش مخارجش را تأمین کند و مرد در مواقع ضروری و احیاناً از دست دادن شغل زن، مخارج زن را تأمین کند. آیا این عقد صحیح است؟
محاسبه ثلث اموال
محاسبه ثلث اموال
شخصی وصیت کرده که پنج سال نماز و روزه و پانصد روز کفاره و یک میلیون ردّ مظالم از مالش پرداخت شود. اگر یک سوم اموالش سه میلیون باشد، چگونه باید این سه میلیون را بین این موارد تقسیم کند؟
استغفار و أداء کفارات
استغفار و أداء کفارات
در کفاره ی غیر عمد، فدیه یا کفاره ی تأخیر، اگر شخص الان فقیر باشد واستغفار کند، و بعداً غنی شود، آیا مثل کفاره عمدی است که فراغ ذمه پیدا می کند و یا این که ذمّه اش مشغول می ماند؟
مواد قابل انفجار
مواد قابل انفجار
استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و ساخت و خرید و فروش آن‌ها اعم از این‌که موجب اذیّت و آزار بشوند یا خیر، چه حکمی دارد؟

امور شرعی

سوال شرعی
پیگیری پاسخ
پاسخگویی تلفنی
پرداخت وجوهات شرعی
پیگیری وجوهات شرعی
فقه و احکام شرعی
استهلال

عناوین منتخب

فقه و احکام شرعی