پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

دفن جسد در حال خونریزی
دفن جسد در حال خونریزی
شخصی بر اثر تصادف یا سقوط از ارتفاع فوت کرده است و جسد او خونریزی دارد، آیا باید منتظر ماند تا خون، خود به خود یا با وسایل پزشکی بند بیاید یا این‌که با وجود خونریزی جایز است اقدام به دفن او نمایند؟
تشخیص قبله
تشخیص قبله
به استناد بعضی از کتاب‌های فقهی، گفته شده که معمولا در روزها‌ی هفتم خرداد و بیست‌وپنجم تیر آفتاب به‌طور عمودی بر کعبه می تابد. آیا در این هنگام، تشخیص جهت قبله با نصب شاخص در زمانی که صدای اذان مکه بلند می شود، امکان دارد؟
ترک تشهد
ترک تشهد
اگر شخصی در رکعت دوم نماز جماعت به مسجد برسد و بر اثر جهل به مسأله، تشهد و قنوت را که باید در رکعت بعد به‌جا آورد، انجام ندهد، آیا نماز وی صحیح است؟
سود در مقابل پول
سود در مقابل پول
عدّه ای از اشخاص از دیگران مبلغی پول می گیرند و در برابر آن هر ماه مقداری سود به آنان می دهند بدون آن‌که این کار را تحت عنوان یکی از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفین انجام می شود، این کار چه حکمی دارد؟

امور شرعی

سوال شرعی
پیگیری پاسخ
پاسخگویی تلفنی
پرداخت وجوهات شرعی
پیگیری وجوهات شرعی
فقه و احکام شرعی
استهلال

عناوین منتخب

فقه و احکام شرعی