پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

شک در غسل
شک در غسل
اگر شخصی در هنگام شستن طرف چپش در غسل ترتیبی شک کند که آیا مقداری از طرف راستش را خوب شسته یا نه آیا باید دوباره غسل کند؟
سال خمسی شاغلین موقّت
من در دوران دانشجویی خودم چند بار به صورت موردی کاری انجام داده و حقوق دریافتی را طی همان سال مصرف کرده ام، در حال حاضر هم فقط دانشجو می باشم، آیا باید سال خمسی تعیین می‌کردم؟

امور شرعی

سوال شرعی
پیگیری پاسخ
پاسخگویی تلفنی
پرداخت وجوهات شرعی
پیگیری وجوهات شرعی
فقه و احکام شرعی
استهلال

عناوین منتخب

فقه و احکام شرعی