پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

مدت زمان بقاء وضو
مدت زمان بقاء وضو
آیا وضویی که قبل از نماز ظهر و عصر گرفته شده، برای خواندن نماز مغرب و عشا هم با علم به این‌که در این مدت هیچ‌یک از مبطلات وضو از وی سرنزده است، کافی است؟ یا آن‌که هر نمازی نیت و وضوی جداگانه ای دارد؟
گوش دادن به صدای زن
گوش دادن به صدای زن
گوش‌دادن به صدای زن هنگامی که شعر و غیر آن را به صورت دکلمه می خواند اعم از این‌که شنونده، جوان باشد یا خیر، مذکر باشد یا مؤنث، چه حکمی دارد؟ و اگر آن زن از محارم باشد، حکم آن چیست؟
خمس پس انداز
خمس پس انداز
شخصی خانه ای برای سکونت ندارد و برای خرید مسکن یا تهیه مایحتاج زندگی، مالی را پس انداز کرده است، آیا این مبلغ خمس دارد؟
روزه نگرفتن به دستور پزشک
روزه نگرفتن به دستور پزشک
اگر پزشک به بیماری بگوید که روزه برای شما ضرر داد و او هم روزه نگیرد، ولی بعد از چند سال بفهمد که روزه برای وی ضرر نداشته و پزشک در تشخیص خود اشتباه کرده است، آیا قضا و کفّاره بر او واجب است؟

امور شرعی

سوال شرعی
پیگیری پاسخ
پاسخگویی تلفنی
پرداخت وجوهات شرعی
پیگیری وجوهات شرعی
فقه و احکام شرعی
استهلال

عناوین منتخب

فقه و احکام شرعی