پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

وضوی جبیره
وضوی جبیره
آیا دست کشیدن به قصد شستن در وضو، کفایت از مسح جبیره ای که بر آن است می کند؟
استغفار و أداء کفارات
استغفار و أداء کفارات
در کفاره ی غیر عمد، فدیه یا کفاره ی تأخیر، اگر شخص الان فقیر باشد واستغفار کند، و بعداً غنی شود، آیا مثل کفاره عمدی است که فراغ ذمه پیدا می کند و یا این که ذمّه اش مشغول می ماند؟
مواد قابل انفجار
مواد قابل انفجار
استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و ساخت و خرید و فروش آن‌ها اعم از این‌که موجب اذیّت و آزار بشوند یا خیر، چه حکمی دارد؟
فروش لُقطه
فروش لُقطه
من دو سال قبل ساعتی از اماکن تفریحی خارج از شهر پیدا کردم و تا الآن آن را نگه داشته‌ام، آیا می‌شود آن را به برادرم فروخته و پولش را صدقه دهم؟

امور شرعی

سوال شرعی
پیگیری پاسخ
پاسخگویی تلفنی
پرداخت وجوهات شرعی
پیگیری وجوهات شرعی
فقه و احکام شرعی
استهلال

عناوین منتخب

فقه و احکام شرعی