สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ครอบครัวชะฮีดพิทักษ์ฮะรัม และชะฮีดตระเวนชายแดนเข้าพบท่านผู้นำสูงสุด

ประชาชาติอิหร่านจะตบไปที่หน้าของศัตรู

เมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ ที่ผ่านมา ครอบครัวของบรรดาชะฮีด ทั้งทหารที่ป้องกันฮะรัมศักดิ์สิทธิ์ และตำรวจตระเวนชายแดนประเทศอิหร่านเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านเน้นว่า : บรรดาชะฮีดนั้นมีบุญคุญอันล้นหลามต่อประเทศและประชาชาติทุกคน รวมทั้งบรรดาเจ้าหน้าที่ จำต้องรู้ถึงบุญคุณอันนี้ จากบรรดาชะฮีดและครอบครัวของพวกเขา และท่านยังชี้ถึงคำกล่าวล่าสุดของอเมริกาในการเป็นศัตรูและการคุกคาม โดยกล่าวว่า รัฐบาลอเมริกา นับตั้งแต่การเริ่มต้นของการปฏิวัติมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบรัฐอิสลาม แต่พวกเขาก็จะไม่สามารถที่จะกระทำอะไรได้ และพวกเขาก็จะถูกตบไปที่หน้าของอย่างสาสมในการตอแยกับอิหร่าน 

ในช่วงเริ่มต้นของการเข้าพบ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี  ถือว่า ความหมายของคำว่า  "ชะฮาดะฮ์" เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและยังถือว่าเป็นการค้าขายกับพระผู้เป็นเจ้าที่ได้รับประโยชน์อย่างมาก โดยกล่าวเสริมว่า : คำว่า ชะฮาดะฮ์ คือ  "วิธีการหนึ่งในการเสียชีวิตของนักการค้า" ซึ่งในการค้าขายที่พระองค์จะทรงทำลายร่างกายที่เป็นวัตถุโดยแลกเปลี่ยนกับความผาสุกตลอดกาล อีกทั้งฐานะภาพอันสูงส่งของชะฮีดยังสามารถจะเป็นผู้ให้การชะฟาอะฮ์ได้อีกด้วย 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ความอดทนและการยืนหยัดของครอบครัวบรรดาชะฮีดในความสูญเสียสมาชิกในครอบครัว คือ คุณค่าอันสูงส่งยิ่ง และกล่าวอีกว่า : ปัจจัยหลักต่างๆในการพิทักษ์รักษาการปฏิวัติอิสลามและการมีอำนาจในการปฏิวัติมาจากความหมายอันทรงคุณค่า เช่น การเป็นชะฮีด, ญิฮาด (การต่อสู้) ความอดทนและการยืนหยัดของครอบครัวบรรดาชะฮีดเหล่านี้ ซึ่งศัตรูก็มีความพยายามที่จะทำลายคุณค่านี้ไปจากสังคมของเรา และช่างน่าเสียใจยิ่งนักที่มีบางคนคิดจะฉวยโอกาสนี้ 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ถึงการคงอยู่ของรัฐอิสลามในการเผชิญหน้ากับศัตรู และกล่าวว่า : การคุยโวของประธานาธิบดีอเมริกา มิได้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ เพราะว่า รัฐอิสลาม นับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นได้เผชิญกับแผนการณ์ร้ายต่างๆมาแล้ว และพวกเขาเหล่านี้ที่มีความประสงค์ไม่ดีต่ออิหร่านก็ไม่สามารถที่จะกระทำความผิดพลาดใดได้อีก 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี เน้นว่า : ขณะที่รัฐอิสลามยังเป็นเพียงต้นกล้าที่เพิ่งผลิใบ ก็ไม่สามารถที่จะกระทำอะไรได้ แต่ในขณะนี้ต้นกล้านั้นได้กลายเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่ ก็มิอาจจะกระทำอะไรได้อีกเช่นกัน

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ถึงคำพูดล่าสุดของเจ้าหน้าที่อเมริกาที่มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบรัฐอิสลาม และกล่าวกับพวกเขาว่า : ในช่วง 38 ปีที่ผ่านมา มีเวลาใดบ้างหรือที่พวกคุณไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบรัฐอิสลาม และพวกคุณก็พบกับทางตันและก็จะเป็นเช่นนี้อีกต่อไป 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า เจ้าหน้าที่คนใหม่ของทำเนียบขาว คือ คนที่ขาดประสบการณ์และกล่าวว่า : คนที่ยังไม่มีประสบการณ์ เขาก็ยังไม่รู้จักประชาชาติและเจ้าหน้าที่ของอิหร่านอย่างแท้จริงและเวลาที่เอ่ยปากออกมาจะรู้ได้ทันทีว่า มีการคิดบัญชีหรือไม่ 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวเสริมว่า : บรรดาแกนนำของอเมริกา นับจากเริ่มต้นของการปฏิวัติอิสลาม พวกเขามีความพยายามที่จะโค่นล้มสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน แต่พวกเขาก็เสียใจและหมดหวังและหลังจากนี้ก็จะเป็นเช่นนั้น 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังเน้นว่า ทุกคนทั้งหมด ไม่จะเป็นศัตรูหรือมิตรที่ความจริงใจ จงรู้ไว้เถิดว่า สาธารณรัฐอิสลามได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงและมีอำนาจอย่างสมบูรณ์และศัตรูก็ไม่สามารถจะกระทำอะไรกับประชาชาติอิหร่านได้ แต่พวกเขาจะได้รับการตอบแทนอย่างสาสม 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังเน้นถึงสังคมจะต้องรู้จักถึงคุณค่าของบรรดาชะฮีด และท่านยังกล่าวถึงบทบาทของชะฮีดปกป้องฮะรัมว่า หากว่าไม่มีบรรดาชะฮีดที่ปกป้องฮะรัม ในวันนี้ เราจะต้องต่อสู้กับบรรดาศัตรู ผู้ชั่วช้า ที่ต่อต้านอะฮ์ลุลบัยต์ในเมืองทั้งหลายของอิหร่านเสียเป็นแน่ เพราะว่าพวกเขานั้นต้องการเข้ามาในอิหร่านโดยผ่านชายแดนของอิรัก และพวกเขาเหล่านั้นก็จะถูกทำลายจนพินาศและขณะนี้ในอิรักและซีเรียก็เช่นกัน พวกเขาก็กำลังจะถูกกำจัดให้สิ้นซาก 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า ความมั่นคงของประเทศนั้น เป็นหนี้บุญคุณของบรรดาชะฮีดที่ปกป้องฮะรัมและชะฮีดที่ป้องกันชายแดน และกล่าวเสริมว่า ความสงบและความปลอดภัยของประเทศเกิดจากความเพียรพยายามของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่คอยปกปักรักษาชายแดนของอิหร่าน  และเช่นเดียวกันการยับยั้งการนำเข้ายาเสพติดในประเทศ ก็คือ ความพยายามของบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งจะต้องมีการขอบคุณต่อพวกเขา ผู้ที่เสียสละเพื่อแผ่นดิน

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า หน้าที่ของบรรดาชะฮีดในการรักษาความสงบและความปลอดภัยก็คือ การเสียสละของพวกเขาในการป้องกันการก่อการร้ายและสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์ และกล่าวว่า  : การรับใช้ประเทศชาติ มิใช่เป็นเพียงการบริการน้ำและขนมปังเท่านั้น  แต่ยังมีสิ่งที่สูงกว่า นั่นก็คือ การรักษาความปลอดภัย และบรรดาชะฮีดที่ป้องกันฮะรัมและประเทศ ตามเขตชายแดนของเมืองต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัย ถือว่า พวกเขานั้นมีสิทธิเหนือประชาชาติทุกคนในประเทศด้วย 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังเน้นถึงความจำเป็นในการเทิดเกียรติของบรรดาชะฮีดและครอบครัวของพวกเขา โดยกล่าวว่า เราทั้งหมดทุกคนเป็นหนี้ในบุญคุณของบรรดาชะฮีด และผู้ใดก็ตามที่หลงลืมในการรำลึกถึงชะฮีดหรือมีการดูถูกเหยียดหยามต่อพวกเขา และยังไม่ให้ความสนใจต่อครอบครัวของพวกเขา เท่ากับว่าเขานั้นได้ทรยศต่อประเทศชาติ

ในช่วงท้ายของการพบปะ ท่านผู้นำสูงสุดได้นำนมาซมักริบและอิชาอ์ ร่วมกับบรรดาผู้เข้าร่วม อีกทั้งยังร่วมกันละศีลอดอีกด้วย

 

700 /