สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
1
Letter type
2
Sender
3
จดหมาย
4
confirmation

ติดต่อ

ในกรณีมีข้อเสนอแนะ ติชม ต่อสำนักผู้นำสูงสุด กรุณา s