สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ ส่งสาส์น
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ ส่งสาส์น
ความพยายามในการรับใช้ผู้ยากไร้และผู้ตกทุกข์ การรับใช้และเสียสละต่อการปฏิวัติอย่างแท้จริงคือคุณลักษณะอันโดดเด่นของท่านมัรฮูม
“การส่งเสริมและยกระดับระบบการปกครองและการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น”
“การส่งเสริมและยกระดับระบบการปกครองและการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น”
ทำไมไม่ดำเนินการขั้นเด็ดขาดในการต่อต้านกับการทุจริตคอรัปชั่น / ข้าพเจ้าคาดหวังจากพวกท่าน จงตัดสินใจและดำเนินการขั้นเด็ดขาดอย่าผ่อนปรนใดๆทั้งสิ้น
มุฮันดิส ซัรฆอมีย์เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปวัฒนธรรมและสมาชิกสภาสื่อสังคมออนไลน์
มุฮันดิส ซัรฆอมีย์เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปวัฒนธรรมและสมาชิกสภาสื่อสังคมออนไลน์
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอีผู้นำการปฏิวัติอิสลาม มีคำสั่งแต่งตั้งให้ มุฮันดิส ซัรฆอมีย์เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปวัฒนธรรมและสมาชิกสภาสื่อสังคมออนไลน์
ประธานองค์การสื่อสารมวลชนแห่งชาติคนใหม่
ประธานองค์การสื่อสารมวลชนแห่งชาติคนใหม่
ภารกิจครั้งประวัติศาสตร์ของสื่อสารมวลชนแห่งชาติคือ การรักษาและส่งเสริมความเป็นอิสระทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน
กรณีทัพนักกีฬาอิหร่านประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา “เอเชียน พาราเกมส์”
กรณีทัพนักกีฬาอิหร่านประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา “เอเชียน พาราเกมส์”
ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความยินดี กรณีทัพนักกีฬาอิหร่านประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา “เอเชียน พาราเกมส์”
สาส์นแสดงความเสียใจจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กรณีการเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี
สาส์นแสดงความเสียใจจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กรณีการเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี
สาส์นแสดงความเสียใจจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กรณีการเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนี 
สาส์นแสดงความเสียใจจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กรณีการเสียชีวิตของ อิบรอฮีมฟูรฟัรซิยบ
สาส์นแสดงความเสียใจจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กรณีการเสียชีวิตของ อิบรอฮีมฟูรฟัรซิยบ
สาส์นแสดงความเสียใจจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กรณีการเสียชีวิตของ
อิบรอฮีมฟูรฟัรซิยบ์ อาจารย์ชั้นแนวหน้าด้านตัจญวีดและการอ่านกิรออัตกุรอาน
กรณีการเสียชีวิตของบุตรสาว ฮุจญตุลอิสลาม ตะกาวี
กรณีการเสียชีวิตของบุตรสาว ฮุจญตุลอิสลาม ตะกาวี
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของบุตรสาว ฮุจญตุลอิสลาม อะกอ ซัยยิด ริฎอ ตะกาวี
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นยังบรรดาผู้แสวงบุญ ณ บัยตุลลอฮ์ ฮิลฮะรอม
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นยังบรรดาผู้แสวงบุญ ณ บัยตุลลอฮ์ ฮิลฮะรอม
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลามส่ง สาส์นฮัจญ์ ฮ.ศ. 1435 ยังบรรดาผู้แสวงบุญ ณ มหานครมักกะฮ์
ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของภรรยาฮุจญตุลอิสลาม ซะอีดีย์
ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของภรรยาฮุจญตุลอิสลาม ซะอีดีย์
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอีผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ ส่งสาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของภรรยาฮุจญตุลอิสลาม ซะอีดีย์
ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของมารดา อยาตุลลอฮ์ ฮาชิมีย์ ชาห์ร
ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของมารดา อยาตุลลอฮ์ ฮาชิมีย์ ชาห์ร
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของมารดา อยาตุลลอฮ์ ฮาชิมีย์ ชาห์รูดีย์
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ส่งสาส์นเนื่องในสัปดาห์ปกป้องตนเองอันศักดิ์สิทธิ์
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ส่งสาส์นเนื่องในสัปดาห์ปกป้องตนเองอันศักดิ์สิทธิ์
เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นเนื่องในสัปดาห์ปกป้องตนเองอันศักดิ์สิทธิ์และวันเทิดเกียรติ เกียรติคุณของเหล่าบรรดาชะฮีดและผู้เสียสละ
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม แสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของอาลิมผู้มีความยำเกรงและผู้ร
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม แสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของอาลิมผู้มีความยำเกรงและผู้ร
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของอาลิมผู้มีความยำเกรงและผู้รับใช้สังคม มัรฮูม ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน อะกอ ฮัจญี เชค มุฮัมมัด ริฎอ ออดีเนะห์วัน
สาส์นแสดงความเสียใจการเสียชีวิต ของฮุจญตุลอิสลาม เชคมุห์เซ็น ดุอาโก
สาส์นแสดงความเสียใจการเสียชีวิต ของฮุจญตุลอิสลาม เชคมุห์เซ็น ดุอาโก
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิต ของฮุจญตุลอิสลาม เชคมุห์เซ็น ดุอาโก
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามประกาศใช้ แผนนโยบายทั่วไปด้าน
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามประกาศใช้ แผนนโยบายทั่วไปด้าน "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามประกาศใช้ แผนนโยบายทั่วไปด้าน "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก / ส่งเสริมฐานะและปรับปรุงวิถีชีวิตของอาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการและการจ้างงานของผู้สำเร็จการศึกษา
สาส์นแสดงความเสียใจ กรณีการเสียชีวิตของฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ฮัจญีเชค มุฮัมมัด ตะกี
สาส์นแสดงความเสียใจ กรณีการเสียชีวิตของฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ฮัจญีเชค มุฮัมมัด ตะกี
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอีผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของอาลิมผู้มีความยำเกรง ท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ฮัจญีเชค มุฮัมมัด ตะกี นะศีรีย์
แถลงการณ์จากสำนักท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม หลังจากที่ท่านผู้นำสูงสุดออกจากโรงพยาบาล
แถลงการณ์จากสำนักท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม หลังจากที่ท่านผู้นำสูงสุดออกจากโรงพยาบาล
สำนักท่านผู้นำสูงสุด ขอบคุณประชาชาติอิหร่านที่มีเกียรติ นักปฏิวัติ นักวิชาการศาสนา บุคคลสำคัญ และบรรดาผู้บริหารประเทศ / ความรัก ความห่วงใย ความเอื้ออาทรอย่างบริสุทธิ์ใจและท่วมท้นที่มอบให้กับท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามนั้น เป็นการสำแดงและฉายภาพลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจพรรณนาได้
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ขอขอบคุณอย่างล้นเหลือในความรัก ความห่วงใยและเอื้ออาทรของประชาชนทุกหมู่เหล่า บุคคลสำคัญ และบรรดาผู้บริหารประเทศ
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความยินดี สืบเนื่องจากการค
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความยินดี สืบเนื่องจากการค
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความยินดี สืบเนื่องจากการคว้าแชมป์ของทีมมวยปล้ำประเภทฟรีสไตล์อิหร่านในการแข่งขันมวยปล้ำชิงแชมป์โลก

หัวข้อ