İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ülke öğretmenlerinden binlercesini kabul eden İslam İnkılabı Rehberi:

Ülkenin azametinin korunması için herkes seçimlere katılmalı

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün (Pazar) Öğretmenler günü dolaysıyla binlerce öğretmen, öğrenci ve Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nda görevli yetkililer ve kültürel şahsiyetleri kabul ettiği görüşmede yaptığı konuşmada, eğitim ve öğretim belgesinin icrasında yetkililerin ciddiyet göstermeleri zaruretini hatırlatarak, “Eğitim ve Öğretim kurumunun temel görevi, imanlı, vefakar, sorumluluk kabul eden, özgüveni olan, mucit, doğru, yiğit, iffetli, tefekkür ve düşünce ehli, vatanını, nizamını ve halkını seven ve ülkenin çıkarlarını seven kimseler yetiştirmektir” dedi.

Seçimlerin hayati bir mesele olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti nizamında dini demokrasiden esinlenmiş bir mesele olduğunu belirten İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, muhtelif siyasi eğilimlere sahip tüm kitleler ve halkın seçimlere katılmasının ülkenin azameti ve dokunulmazlığının korunmasına sebep olduğunu ve böyle bir katılımla düşman’ın kesinlikle İran halkına karşı en ufak bir girişimde bulunamayacağını bildirdi.

Şehid Murtaza Mutahhari’yi bir kez daha saygıyla anan İslam inkılabı Rehberi, şehid Mutahhari'nin söz ve amelde ve hayat tarzında gerçek bir muallim ve öğretmen olduğunu belirterek, İslam, insanlık ve ülke düşmanlarının şehit Mutahhari'yi bizlerden aldığını ancak onun fikir ve eserlerinin halen zihinleri eğitici ve İslami maarife yönelik hidayet edici olduğunu ve bu değerli eserlerden azami yararlanılması gerektiğini bildirdi.

Ayetullah Hamanei ayrıca öğretmenin önem ve konumuna temasla, ülkenin kudret, itibar ve haysiyetinin her şeyden daha ziyade insani güce dayalı olduğunu ve gelecek nesilleri, ülkenin insani gücünü asıl eğitenlerin öğretmenler olduğunu söyledi.

“Öğretmenlere masrafta bulunmak hükümet ve yetkililerin görevlerindendir. Çünkü defalarca belirttiğim gibi öğretmen için harcama yapmak gerçekte yatırımda bulunmaktır” ifadesini kullanan İslam İnkılabı Rehberi, gelecek nesillerin eğitimi gibi çok büyük bir görevin yerine getirtilmesinin ise öğretmenlerin gerekli hazırlığı yakalamalarına bağlı olduğunu belirterek, “Bunun için de yetkililere önemle vurgulamak isterim ki öğretmen yetiştiren ve büyük önem taşıyan “Kültür fakültesi”ni ciddiye alınız ve mümkün olduğunca onun hakkında yatırımda bulunuz” dedi.

Ayetullah Hamanei, öğrenciler içerisinde ahlak ve iyi hasletlerin yerleşmesinde öğretmen’in belirgin rolünü hatırlatan İslam İnkılabı Rehberi, gayretli, sabırlı, dindar ve metin bir öğretmenin bu sıfat ve özellikleri kendi davranışı ile öğrencilere aktaracağını belirterek, öğretmenlerden siyasi amaçlar doğrultusunda yararlanılmasının öğretmenlerin şanına yakışmadığını belirterek, altmışlı yıllardan beri her zaman öğretmenlerin varlığından siyasi bir araç olarak yararlanmak isteyenlere karşı çıktığını, zira öğretmenin değerli bir elmas gibi olduğunu ve bu gibi oyunlara alet edilmemesi gerektiğini belirtti.

Öğretmenlerden önemli bir kesimin emekliliği yakın olduğunu hatırlatan İslam İnkılabı Rehberi, öğretmen açığının kapatılması amacıyla öğretmen eğitici üniversite ve fakültelerin kapasitesinin artırılmasını ve bunun için de bir takım özel kuralların uygulanmasını ve insanların gelişi güzel bu kuruma girmesine engel olunmasını istedi.

Eğitim ve Öğretimin ülkedeki bilim ve araştırmanın esas alt yapısı olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, “Ülkenin güç, itibar ve haysiyeti her şeyden önce insani gücüne bağlıdır ve öğretmenler gelecek nesilleri eğiten ve hazırlayan kişilerdir’’ dedi.

Belli bir akımın eğitim ve öğretimin toplum içindeki konumunu yok etmek ve bu kurumu karalamak istediğini hatırlatan İslam İnkılabı Rehberi, bu akımın dışarıdan yönlendirildiğini ve ona karşı koymanın tek yolunun eğitim ve öğretimin zaaflarını gidererek onun nüfuz yollarını kapatmaktır" dedi.

Eğitim ve Öğretim mekanizmanın karşı karşıya bulunduğu sorunlardan birinin "Üniversiteye eğilim" hastalığı olduğunu, üniversiteye eğilimin yanlış ve sakat bir düşünce olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamanei, ülkede üniversite eğitimi branşı ile ilgili olmayan acil ve zaruri ihtiyacın çok fazla olduğunu, bunun için de kendisinin yıllardan beri meslek okullarının, teknik ve sanat merkezlerinin güçlendirilmesi zaruretini vurgulamakta olduğunu belirtti.

Halı hazırda meslek okulları ve teknik ve sanat merkezlerinde eğitim alıp da şu anda muhtelif mesleklerde çalışmakta olan kişilerin ülkenin milli sermayesi olduğunu belirten İslam İnkılabı Rehberi, "Biz ilim, araştırma ve bu dalda gelişmeye muhtacız, ama bunun anlamı tüm öğrencilerin tek amacının illa da üniversite olması gerektiği anlamında olmamalı" dedi.

Eğitim ve Öğretimde değişim belgesi meselesine de temas eden Ayetullah Hamanei, bu belgenin açıklanmasından yıllar geçmesine rağmen halen hayata geçirilmemesini eleştirerek bu belgenin icrası edilmesi için ne kadar beklenilmesi gerektiğini sordu ve "ben ciddiyetle muhterem bakan ve icra yetkililerinden değişim belgesinin hayata geçirilmesini ciddi olarak takip etmelerini istiyorum. Çünkü eğitim ve öğretim göstermelik değişimlerden daha çok derinlemesine bir değişime muhtaçtır" ifadesini kullandı.

BM ve UNESCO'nun 2030 senedinin hükümet tarafından kabul edilmesini de eleştiren Ayetullah Hamanei, “Bu senet ve buna benzerlerine İran teslim olmayacaktır ve bu senedin sessizce imzalanması ve icra edilmesi uygun değildir, bu konu ilgili organlara da bildirilmiştir" dedi.

İslam İnkılabı Rehberi, “Büyük güçlerin nüfuzu altında olan sözde uluslararası bir kurum nasıl kendine çeşitli tarih, kültür ve medeniyetlere sahip ülkelere görevler belirleme hakkı verebilir?’’ diye sordu.

Bunun yanlış olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei hükümete hitaben, "Eğer bunun temeline karşı çıkamıyorsunuz açık bir şekilde İran’ın eğitim konusunda makro planları olduğunu ve bu senede ihtiyaç duymadığını ifade ediniz’’ dedi.

İran’da konuların temelinin İslam ve Kur’an olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, "İran’da batının eksik ve yanlış hayat tarzı etki edemez. İran’da bu senedi kabul etmenin anlamı yoktur’’ dedi.

Bu meseleyle ilgili Kültür devrimi yüksek konseyini de eleştiren Ayetullah Hamanei, bu konseyin dikkatli olması ve işin bu merhaleye gelmesine önceden müsaade etmemesi gerektiğini bildirdi.

İslam İnkılabı Rehberi şöyle dedi: Burası İran İslam cumhuriyetidir ve bu ülkede temel İslam ve Kur'andır. Burası, batının hatalı, yıkıcı ve fasit metodunun nüfuz edebileceği bir yer değildir. İslam Cumhuriyetinde böyle bir senedin kabul edilmesinin bir anlamı yoktur" dedi.

Seçimlere de değinen İslam İnkılabı Rehberi İslam Cumhuriyeti nizamında seçimlerin çok önemli ve hayati bir mesele olduğunu, İran İslam Cumhuriyetinde seçimlerin İslam'dan kaynaklandığını, "cumhuriyet"in "İslam"a yamanmadığını belirterek, "eğer seçimler olmasaydı bugün İran İslam Cumhuriyeti'nden bir eser kalmazdı" açıklamasında bulundu.

Seçimlerde herkesin istediği adaya oy vermesi gereğini fakat önemli konunun herkesin sandık başına gitmesi olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, 19 Mayıs’taki seçimlere herkesin farklı siyasi görüşlerle katılmasının önemli olduğunu söyledi.

Avrupa devletlerinden birinin İran'a karşı düşmanlığıyla ilgili geçmiş tarihi bir olayı ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının mahkemeye çağırmasını hatırlatan İslam İnkılabı Rehberi, "dönem cumhurbaşkanı onlarla yakın ilişki içinde olmasına rağmen söz konusu Avrupalı devlet onu suçlayarak mahkemeye çağırdı. Ama söz konusu Avrupalı devletin bu hususta geri adım atmasına tek sebep ise almış olduğu tokattı. Bunun için düşman düşmandır ve bu devlet o devlet diye bir mesele yoktur" dedi.

Düşmanın her zaman düşman olduğunu ve fırsatını bulduğu takdirde zehrini dökeceğini ifade eden Ayetullah Hamanei, "Düşmanların önündeki tek engel halkın her zaman sahnede olmasıdır, 80 milyonluk bir ülke halkının sahnede olması düşmana korku salmaktadır’’dedi.

Seçimlerde herkesin istediği adaya oy vermesi gereğini fakat önemli konunun herkesin sandık başına gitmesi olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, 19 Mayıs’taki seçimlere herkesin farklı siyasi görüşlerle katılmasının önemli olduğunu söyledi.

İslam İnkılabı rehberi, seçimlere katılımın zayıf olması durumunda ülkenin zarar göreceğini ve bu duruma katkıda bulunan her kesin de Allah indinde sorumlu olacağını belirtti.

Seçim adaylarının farklı görüş, zevk ve siyasetlerine değinen Ayetullah hamanei, seçimde her kesin istediği her adaya oy verebileceğini, ancak asıl önemli olan hususun halkın seçim sandıklarına gitmeleri, İslam'ı ve İslam nizamını korumaya hazır olduklarını, ülkeyi korumaya hazır olduklarını bildirmeleri olduğunu söyledi.

Allah'ın yardımıyla halkın bu gayret ve iradesininin böylesine muhteşem bir şekilde tecelli bulması durumunda, düşman'ın kesinlikle İran halkı karşısında hiçbir halt edemeyeceğini belirten İslam İnkılabı Rehberi ayrıca şaban ayının önemine temasla, bu ayın dua ve münacat ayı olduğunu, Allaha yakarış ayı ve Ramazan'a hazırlık ayı olduğunu söyledi.

İslam İnkılabı Rehberinin konuşmasından önce eğitim ve öğretim bakanı yaptığı konuşmada öğretmenler gününü, eğitim ve öğretim kurumuna değer verilmesi amacıyla bir simge özelliği taşıdığını hatırlatarak, bir kez daha bu münasebetle eğitim ve öğretimle ilgili şehid Murtaza Mutahhari'nin düşünce, metot ve çizgisinin gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Eğitim ve Öğretim Bakanı Daneş Aştiyani, eğitim ve öğretim meselesinin hem kültürel ve siyasi ve hem de icrai alanda temelden değişmesi gerektiğini ve okul ve öğretmenin yeni rolünün en iyi şekilde hazırlanması gerektiğini söyledi.

700 /