İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Cumhurbaşkanlık onama töreninde konuşan İslam İnkılabı Rehberi üç konuyu vurguladı;

Halkın Geçimi, dünya ile teamül ve sultacılar karşısında direniş

12. dönem cumhurbaşkanlığının İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei tarafından onanması töreni bugün İmam Humeyni (ks) hüseyniyesinde ülkenin siyasi ve askeri erkanı ve yabancı ülkelerin elçilerinin katılımıyla düzenlendi. Bu törende halkın 12. Cumhurbaşkanına vermiş oldukları oyu onayan İslam İnkılabı Rehberi, Huccetul İslam Hasan Ruhani’yi İran’ın 12. dönem cumhurbaşkanlık görevine atadılar.

Onama hükmünde halkın seçimlere coşkulu katılımı ve seçilmiş cumhurbaşkanına üstün oy vermesinin, cumhuriyet düzeninin tahkim ve sağlam temellere oturmasının belirtisi olduğunu belirten İslam İnkılabı Rehberi, direniş ekonomisinin icrası zaruretini hatırlatarak ve cumhurbaşkanına, adaletin istikrarı, mustaz’af mahrumların desteklenmesi, öz İslam’ın hükümlerinin icrası, milli vahdet ve izzetin takviyesi, ülkenin üstün kapasitesine gereken ilginin gösterilmesi ve İslam inkılabı değerleri ve ilkelerinin kutlanmasında sarahat ve açıklığın olması gibi tavsiyelerde bulundu.

Coşkulu seçimler ve ülke genelinde oy verenlerin oluşturdukları uzun kuyruklar ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranının yüksek olmasının, İslami Nizamın Cumhuriyet ve halka dayandığı ilkelerinin açık bir şekilde başarılarından olduğunu belirten İslam İnkılabı Rehberi, “İran halkının seçimini esas alarak onların oylarını onuyor ve muhterem bilgin Huccetul İslam Dr. Hasan ruhani’yi İran Cumhurbaşkanlığı görevine atıyorum. Onun başarılı olması için dua ederek, bu tehlikeli görevi, Allah’ın rızasını kazanmak için bir araç edinmesi, Allah Taala’yı mülakat ettiği gün için kendine bir birikim edinmesi, kendi gayretini, adaletin istikrarı, mustaz’af mahrumların desteklenmesi ve öz İslami hükümlerin icrası, milli vahdet ve izzetin takviyesi, ülkenin büyük imkan ve potansiyellerine gereken ilginin gösterilmesi, İslam İnkılabı ilkeleri ve değerlerinin kutlanması hususunda sarahatli davranılması zaruretini ısrarla vurgulamaktayım; emin olunuz ki yiğit ve gayretli İran halkı, zorluklar, zorbalıklara karşı mücadele ve müstekbirliğinin aşırıcı talepleri karşısında ülke hizmetçilerini yalnız bırakmayacaktır” ifadesine yer verdiler.

İslam inkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei onama hükmünün son bölümünde ise, Cumhurbaşkanı Ruhani’ye bir takım tavsiyelerde bulunarak, Direniş ekonomisi programının icrası, iştigal ve istihdam meselesine özel ilgi gösterilmesi ve yerli üretim meselesini bir kez daha hatırlatmayı gerekli gördüğünü bildirdi.

 

Ayetullah Hamanei'nin Törene Katılanlara Hitaben Konuşması

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei onama töreninin tamamlanması ardından törene katılanlara hitaben yaptığı konuşmada, ona töreninin yapıldığı günün Hz. İmam Rıza (as)’ın mübarek veladet yıl dönümüne yakın olmasının berekete yol açacağını hatırlatarak, bugünkü toplantının yüksek önemine temasla, bu töreninin önemli hususlarından birinin ülkede yeni bir idare döneminin başlaması olduğunu, cumhurbaşkanı ve ekibinin bu yeni dönemde geçmişe oranla daha büyük bir inisiyatif ve gayret göstererek halkın taleplerini yerine getirmelerini temenni ettiğini söyledi.

Onama toplantısının ikinci büyük öneminin, halkın ülkenin asıl yetkililerini kendi oylarıyla seçmeleri olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, "Bu törenin ikinci önemi ise demokrasinin bir sembolü olmasıdır. Bunun gibi merasim (İslam İnkılabı’nın başından beri) 12 kez gerçekleşti. Bunlar İran halkının ülkede birinci sınıf yöneticilerin seçilmesinde 12 defa büyük rol aldığını gösteriyor" dedi.

Ayetullah Hamanei , İslam Devrimi sonrası 10 dönem İslami Şura Meclisi, 5 dönem köy ve şehir encümenleri ve 5 dönem uzmanlar meclisi seçimleri gerçekleştiğini belirterek, “Devrim öncesi diktatörlükten dolayı halkı ülke yöneticilerinin seçiminde bir rolü yoktu faka İslam İnkılabı bereketinden ve İmam Humeyni’nin basireti, cesareti, azmi ve iradesi ile halkın kendi kaderini belirlemesi mümkün oldu’’ dedi.

Yeni nesillerin devrim öncesi dönemi görmediklerini ama halkın hükümetteki rolünün çok büyük sonuçları olduğunu, imam Humeyni’nin halk okyanusunu harekete geçirmek suretiyle saltanat yönetimi ve yabancıların sulta ve müdahalesine son vermeyi, ülkenin ve halkın hareket yönünü değiştirmeyi başardığını belirten Ayetullah Hamanei, halk ve yetkililerin 40 yıllık dini demokrasi ve halkın kendi kaderini ve yetkilileri belirlemedeki rolüne iftihar etmelerini ifade etti.

Yeni dönemde çalışacak yetkililerin, kesinlikle inkılap öncesi mevcut olmaya 40 yıllık bilimsel, pratik ve düşünsel altyapılarını oluşturan yetkililerin mirasını devir alacaklarını belirten İslam İnkılabı Rehberi, “Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibindeki yetkililer bu 40 yıllık tecrübeleri kullanmalı ve bunların üzerine koyarak bir sonraki yöneticilere vermeliler’’ dedi.

Hedef için hazırlıklı olmak ve hedefi güçlendirmek için inkılapçı düşünceye sahip gençlerin eğitilmesinin İslam İnkılabının bereketlerinden biri olduğunu belirten İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, İslam Cumhuriyeti düzenin 40 yıllık önemli getirilerinden bir diğerinin de İran milletinin dünya ile işbirliği ve sulta düzeni ile kötü niyetlilerin karşısında durmak olduğunu belirterek, “Tüm konularda dikkatli olmayı unutmamalı. Düşman, düşmanlık yapmakta fakat Allah’ın inayeti ile İran milleti bunları biliyor. Bize ambargo uyguladılar, Ambargolar ülke için bazı sorunlar yarattı fakat ambargolar bizim gözlerimizi kendi imkanlarımıza açtı, ambargo uygulanınca biz kendimize geldik’’ dedi.

Düşmanın istediğine rağmen İran’ın güçlü olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, “Bu kadar ambargo ve düşmanlığa rağmen İran İslam Cumhuriyeti ilk günden daha güçlüdür. Bu bizim bu düşmanlıkları kullanarak kendimizi güçlendirdiğimizi göstermektedir’’ dedi.

Ayetullah Hamanei, “Hem aleni düşmanlıklar, hem de aleni olmayan düşmanlıklar bizi daha dirençli kıldı. Bazıları düşmanlıklarını çelik ellerine kadife eldiven giyerek gizlediler fakat bu düşmanlıkların devam etmesine rağmen bizim direncimiz daha da arttı’’ dedi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ABD'nin şimdiki yetkilileri gibi bazılarının açık şekilde İran halkıyla düşmanlık yaptıklarını, bazılarının kadife eldivende çelik el misali oyun oynadıklarını, ancak bütün planların halk ve yetkililerinin özgüveninin artmasına ve düşmanın oyunlarına karşı mücadele yollarının bulunmasına neden olduğunu vurguladı.

İran İslam Cumhuriyetinin, düşmanların komplolarından kesinlikle korkusunun olmadığını, ülkenin sayısız potansiyelleri nedeniyle onlara nasıl karşı koyması gerektiğini bildiğini hatırlatan Ayetullah Hamanei, yeni hükümetin yetkililerinin, böyle kapasiteli ve yetenekli bir düzenin dümenine geçtiklerini bilmeleri ve bu yetenekleri tesbit ederek onlardan yararlanmaları gerektiğini söyledi.

Yeni hükümeti, devrimci kimlik, halkın desteğinden ve ülkenin maddi ve manevi sermayelerinden yararlanmaya davet eden Ayetullah Hamanei, Hükümetin üç önceliğinin, halkın geçim sorunları, dünya ile geniş işbirliği ve sultacı güçler karşısında en güçlü şekilde durmak olması gerektiğini belirtti.

Amerikan rejimini tüm sultacılardan daha küstah ve mütecaviz olarak niteleyen Ayetullah Hamanei, “40 yıllık uluslararası faaliyetler bize zorba güçler karşısında teslim olmanın bedelinin direnişten daha fazla olduğunu göstermiştir’’ ifadesini kullandı.

“Teslimiyet milletleri zavallı duruma sürükler ve ilerleme yolunu onların yüzüne kapatır’’ diyen Ayetullah Hamanei, “İran İslam Cumhuriyeti Allah’ın inayeti ile hiçbir zaman istikbar ve sulta düzeni karşısında teslim olmamıştır ve onların isteklerine boyun eğmemiştir ve bugün şehitlerin kanlarının bereketi ile daha çok iktidar ve ilerlemenin yanında sloganlarını da daha yüksek sesle duyurmaktadır’’ dedi.

İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının devamında cumhurbaşkanı ve çalışma arkadaşlarına 10 tavsiyede bulundu.

“Sorumluluğun emanet oluşunu kabul etmek ve emanet görevini yerine getirmek”, “planlamaları ve masrafları, özellikle de fakirlik ve fesadın kökünü kazımak için yapılacak çalışmaların önceliklerinin belirlenmesi” ve “6. Programa uygun olarak hareket edilmesi” Ayetullah Hamanei’nin üç öncelikli tavsiyesiydi.

İslam İnkılabı Rehberi dördüncü önceliği ise halkın birliğinin önemli sayılması, korunması ve toplumda ikilik ve kargaşanın çıkmamasına özen göstermek şeklinde açıklayarak, “müsaade edeniz muhtelif zevklerdeki halk, birbirinin yanında huzurlu bir yaşam sürdürsünler” dedi.

Cumhurbaşkanı ve gelecek hükümetten, karşıt görüşlerden korkmamalarının beşinci öncelik olduğunu belirten Ayetullah Hamanei bir sonraki tavsiyesi ise, devlet yetkililerinden halkın içine karışmaları ve vasıtasız olarak halkla ilişki kurarak onların görüşlerini dinlemelerinin ise yedinci tavsiye olarak belirtti ve “İmanlı, inkılapçı ve hedefli güçlerin kadrini biliniz, zira bu inkılapçı güçler zorluk anlarında göğüslerini gererek ülkeyi korumaktalar” dedi.

Düşman’ın düşmanlıklarını unutmamanın sekizinci tavsiyesi olduğunu belirten İslam İnkılabı rehberi, son sıralarda İran'ın uzaya uydu taşıma kabiliyetine sahip roket fırlatmasıyla ilgili yapılan yaygaralara işaretle, bu uydu taşıyıcının fırlatılmasının bir teknik, bilimsel ve normal ancak ülke için gerekli bir iş olduğunu, buna rağmen yaygara kopardıklarını ifade etti.

Ayetullah Hamanei’nin bir sonraki tavsiyesi ise, ekonomik, kültürel, savunma alanlarında güçlü, hesaplı ve cihadi çalışmaların yapılması ve düşmanların hile ve bahanelerine karşı mücadele verilmesi için İslami ve İnkılapçı kimliğin korunması yönündeydi.

İslam İnkılabı rehberi yetkililere tavsiyelerinin sonuncusunda ise onlardan Allah’a tevekkül etmelerini, Allah’ın yardım vaadine inanmalarını istedi.

Ayetullah Hamanei konuşmasının son bölümünde ise din düşmanları ve kanun ihlalcilerine karşı sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek, “biliniz ki gelecek sizlere aittir” dedi.

 

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin konuşması

İslam İnkılabı Rehberinin 12. Dönem cumhurbaşkanlık seçimlerini onaması ve bu husustaki hükmünün okunmasından sonra bir konuşma yapan İslami İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ruhani, İran toplumunun hayat tarzı olarak çeşitlilik gösterdiğini belirterek, “Bizin gençler, kadınlar, köylüler, şehirliler aynı yaşam tarzına sahip değiller, kültür ve sanattan ayı algıya sahip değiller, bu farklılığı resmiyete tanıyıp kıymet vermeliyiz, tüm İran kavimleri ülkenin bir bütünüdür ve daha fazla iştirak ve dikkat onların hakkıdır’’ dedi.

“Biz atılan büyük adımlara rağmen bölge ve dünyada etki edecek ekonomik güç olma yolunda mesafemiz olduğunu biliyoruz’’ diyen Ruhani, “’Biz bugün gençler ve kadınlarla ilgili dünya, bölge ve milli gelişmelerin ülkenin bugünü ve geleceğinde etkili olacağını biliyoruz ve hürriyet, güvenlik, huzur ve ilerleme olan bir geleceğin yapılması için kadınlar ve gençlere daha çok değer vermeli ve potansiyellerinden yararlanmalıyız’’ dedi.

İslam İnkılabından 40 yıl geçtiğini hatırlatan Ruhani, “40 sene sonra tüm siyaset erbabı adalet ve itidale dayalı bir toplum inşa etmekten başka yol olmadığını kavramıştır. Adalet ve itidalin hedefi, gelişmek için fırsatlar yaratmak ve herkesin aynı şekilde desteklenmesi, hoşgörü, güçlü sosyal destek programlarının olmasıdır’’ dedi.

Ruhani, “Hükümet halkın haklarını elde etmesi yönde çaba harcamaktadır. Fakirlik ve yozlaşmanın ortadan kalkması halkın hakkıdır. Enflasyonun dizginlenmesi, ekonomik gelişme, uluslararası alanda İran’ın yücelmesi, bölge ve dünya’da pazarlar elde etmek, manevi ve hür atmosferin gelişmesi, bilgiye ulaşmak, kanun önünde eşitlik, gelecekten emin olmak, ülke konularını bilmek, onlar hakkın fikir beyan etmek halkın hakkıdır ve bu hak birlik, beraberlik, itidal, radikalizmden kaçmak, kanun hakimiyeti ile mümkün olabilecektir’’ dedi.

İran’da herkesin halkın oylarının belirleyici olduğuna inandığını vurgulayan Ruhani, “Millet oy sandıkları vasıtası ile ülke yönetimi ile ilgili fikrini beyan ediyor, düzen halkın oylarının emanetçisi olarak davranıyor ve bundan dolayı vatandaşların sandık başlarına gelmek için güvenlerini sağlamıştır’’ dedi.

Seçimlerde halkın sandık başına gelerek isteğini bildirdiğini ve işini bitirdiğini ifade eden Ruhani, bundan sonra sorumluluğun seçilenlerde olduğunu söyledi.

Dini demokrasi bereketlerinden birinin düzenin insanların kalbinde yer etmesi, diğer bereketinin demokrasi olduğunu ifade eden Ruhani,’’ İran İslam Cumhuriyeti halkın oylarına dayalı olduğundan çıkmaza girmez, İran dini demokrasiye dayalı olduğu için hızlı sosyal gelişmeler karşısında kendini adapte edebilir’’ dedi.

Oyların belirleyici rolünün herkes tarafından İran’da kabul edildiğini ifade eden Ruhani, İran’da İmam Humeyni ve İslam İnkılabı Rehberinin stratejik, babacan bakışları ile tüm düşüncelere sahip devrim çocuklarının gelişme imkanı sağlandığını söyledi.

Ruhani, sosyal Adalet ve fakirliğin giderilmesinin İslam İnkılabı ülkülerinden olduğunu belirterek, “İslam Cumhuriyeti düzeni, bağımsızlık, hürriyet ve İslam Cumhuriyeti sloganlarının gerçekleştirilmesinin yanında fakirliğin giderilmesi için de büyük adımlar atmıştır. Devrimden bir sene önce en zengin yüzde 10 ile en fakir yüzde 10 arasındaki gelir farkı 25 kattı. Bu rakam iki sene önce 14 kata indi’’ dedi.

11. hükümetin ekonomik sebat, enflasyonun azaltması, genel sağlık sigortası ve sağlık sisteminde reformlarla sosyal adaletin sağlanması yönünde adım attığını belirten Ruhani, “Bunlara rağmen ülkede fakirlik ve adaletsizlik İran milleti ve İslam Cumhuriyetine layık düzeyde değildir. Seçim zamanında vaad ettiğim gibi 12. Hükümetin hedeflerinden biri mutlak fakirliğin İran toplumundan kaldırılmasıdır ve umarım 12. Hükümetin sonunda daha aydınlık bir karne sunabilme imkanımız olur’’ dedi.

Sosyal adalete ulaşmanın servet yaratılması ile mümkün olacağını ifade eden Ruhani bunun olmadığı takdirde fakirliğin giderilmesi yerine fakirliğin dağılmasına şahit olunacağını söyledi.

Ülkenin mevcut şartlarında fakirliğin giderilmesinin istihdam yaratılması ile mümkün olabileceğini ifade eden Ruhani, istihdam yaratmanın da geniş yatırımlar, piyasalara ulaşım ve ileri teknoloji ile mümkün olacağını söyledi.

“12. Hükümet önceliğini üretim ve istihdam da artış yaratmakta görmektedir ve 11. Hükümet planlamaları devamında direniş ekonomisi ve Anayasa’nın 44. Maddesinin uygulanması yönünde hareket edecektir’’ diyen Ruhani, ekonomik devrim yaratmak istediklerini söyledi.

Dünya ülkelerinin coğrafi mesafeler ve siyasi ihtilaflara rağmen yan yana durduklarını belirten Ruhani, “Milli ve kalıcı bir gelişme dünya ile yapıcı ve güvenilir bir işbirliği ile mümkün olmaz. Diplomasinin gününü ve önleyici savunma gücü kullanarak en zor ambargolardan geçiş bu yolda atılan ilk adımdı’’ dedi.

İran İslam Cumhuriyetinin ülke bağımsızlığının bedelini ödemeye hazır olduğunu ifade eden Ruhani, “İran düşmanlar tarafından inzivaya itilmeyi kabul etmez ve kötü niyetlilerin İran’ı uluslararası düzenden uzak tutma çabalarına teslim olmaz’’ dedi.

“Kapsamlı Ortak Eylem Planı(KOEP) İran’ın dünya ile yapıcı ve etkileyici işbirliği içinde olması için iyi niyetinin göstergesiydi ve öyledir’’ diyen Ruhani, “Biz şimdi geçmişten daha çok kendimize güvenle ve halkın desteğine güvenerek Anayasa çerçevesinde dünya ile daha çok işbirliğine vurgu yapıyoruz’’ dedi.

Seçimlerin tamamlanması ile işbirliği ve birliktelik mevsiminin başladığını ifade eden Ruhani, herkesin el ele vererek tüm tecrübeler ve güçlerden yararlanarak halkın isteklerine cevap vermesi zamanı olduğunu söyledi.

Bu törende ayrıca İçişleri bakanı 12. Dönem cumhurbaşkanlık seçimiyle ilgili bir rapor sundu.

12. dönem Cumhurbaşkanlık seçimlerine halkın çok geniş katılımının, onların İslam İnkılabına olan bağlılık ve inançlarından kaynaklandığını belirten İçişleri bakanı Rahmani Fazli, güvenlik, sağlıklı oluşu, yasal oluşu ve büyük halk katılımının olmasının bu son seçimlerdeki söz konusu dört önemli faktör olduğunu söyledi.

Seçimin güvenliğinin ve halk oylarının sağlığının korunması için alınmış önlemleri de hatırlatan içişleri bakanı, cumhurbaşkanlığı seçimleri için ülke genelinde 62 bin 381 sandık kurulduğunu, dünyanın 103 ülkesinde yaşayan İran vatandaşlarının da oylarının alındığını ve sonunda anayasayı gözetleme konseyinin hatta tek bir oy sandığını iptal etmeksizin seçimlerin doğruluğunu onayladığını söyledi.

700 /