İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

KABİR ÜZERİNE SU SERPME

Soru: Bazı hadislerde mezarların üzerine su dök-menin müstehap olduğu yer almıştır. -Leali'l-Ahbar kitabında olan hadisler gibi- Acaba bu, ölünün defnedildiği güne mi mahsustur, yoksa her zaman için geçerli midir? Bu konudaki görüşünüz nedir?

Cevap: Sevabı olacağı ümidiyle cenazenin defnedil-diği gün ve diğer günler mezar üzerine su serpmenin bir sakıncası yoktur.

 

700 /