İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Nizamın Maslahatını Belirleme Kurumu Üyelerini kabul Eden Ayetullah Hamanei:

Nizamın Yararını Belirleme Konseyi inkılâpçı düşünmelidir

İslam İnkılâbı Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün sabah (Çarşamba) Nizamın Maslahatını Belirleme Kurumunun yeni Başkanı ve yeni dönem üyeleri ile görüşmesinde kurumun rahmetli İmam Humeyni’nin çok değerli icatlarından biri olduğunu ve maslahatları belirleme ve uygulama yönündeki çok ince ve çok kritik sorumluluklarını hatırlatarak, Nizamın Maslahatını Belirleme Kurumu’nun yüzde yüz inkılâpçı düşünmesi ve hareket etmesi ve inkılâpçı kalması gerektiğini belirtti.

Kurumun, "maslahatı belirlememe", "genel politikaların belirlenmesinde müşavirlik" ve "ülke sorunları için çözüm sunma" alanlarında 3 önemli görevi olduğunu ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyinin devrimci düşünüp uygulaması ve devrimci kalması gerektiğini belirten İslam İnkılâbı Rehberi, kalıcı ve uzun süreli genel siyasetlerin geçici konulardan ayırt edilmesinin de zaruri olduğunu, bunun belirlenmesi için de anayasayı kollama konseyin fakih üyelerinin de katılımıyla çok dakik, geniş yönlü ve kanıtsal tartışmaların yapılmasının gerekli olduğunu bildirdi.

Kurulun, genel politikaların belirlenmesinde Rehberlik makamına müşavirlik görevinin ikinci önemli görevi olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, “Genel politikaların belirlemesi düzenin çeşitli alanlardaki duruşunu belirlemekte ve çok önemlidir. Genel politikalar yürütülmekte olan tüm işlemlerin çerçevesini belirlemekte. Tüm kurumlar ve erkler de bu politikalar çerçevesinde eş güdümlü hareket etmeliler’’ dedi.

Nizamın Maslahatını Belirleme Kurulunun genel siyasetlerin belirlenmesinde âlimane, kanıtsal, içtihatvari ve dakik tartışmalarda “sağlamlık” ve “İstihkâm”a vurgu yapan Ayetullah Hamanei, kısa bir süre sonra yeniden gözden geçirilmeyi gerektirmeyecek şekilde çalışmalar ve alınacak kararların, güçlü, dakik, açık, yararlı ve şeffaf ibaretlerin kullanılmasının bir zaruret olduğunu bildirdi.

Konseyin, genel politikaların belirlenmesinde Rehberlik makamına müşavirlik görevinin ikinci önemli görevi olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, ‘’Genel politikaların belirlemesi düzenin çeşitli alanlardaki duruşunu belirlemekte ve çok önemlidir. Genel politikalar yürütülmekte olan tüm işlemlerin çerçevesini belirlemekte. Tüm kurumlar ve erkler de bu politikalar çerçevesinde eş güdümlü hareket etmeliler’’ dedi.

Ayetullah Hamanei, sözlerine şunları da ekledi: Düzenin Yararını Teşhis Konseyi, İmam Humeyni (r.a) ve İnkılâp’ın kazanımlarını hatırlatarak ülkenin yönetimi konusunda gayet önemli bir etkiye sahiptir. Böylece İslam İnkılâbı ve İmam Humeyni'nin (r.a) düşünceleriyle barındırılıp bu yönde ters bir girişimde bulunmamalıdır.

Düzeninin Yararını Teşhis Konseyi yeni Başkanı Ayetullah Haşimi Şahrudi'nin sahip olduğu parlak kişiliğinin farklı boyutlarına değinen İslam İnkılâbı Rehberi, konseyde faaliyet gösteren üyeleri takdir ederek yeni üyelerin de işe başlamasını konseyin vücudunda akmaya başlayan yepyeni bir kan ile kuvvet olduğuna ve daha fazla umut verdiğine dikkati çekti.

Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında rahmetli Ayetullah Haşimi Refsancani, Vaizi Tabesi, Askerevladi ve Habibi gibi Nizamın maslahatını belirleme kurulunun geçmiş üyelerini de hayırla anarak ve takdir ederek, özellikle Haşimi Refsancani’nin uzun yıllar konseyin başkanlığı görevini büyük bir irade, tedbir ve bilinçle yürüttüğünü belirtti.

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce Nizamın Maslahatını Belirleme Kurulu başkanı Ayetullah Haşimi Şahrudi yaptığı konuşmada, nizamın Maslahatını Belirleme Konseyi’nin rahmetli İmam Humeyni’nin dehası ve genel görüşlülüğü sayesinde şekillendiğini ve muhtelif kesitlerde ülkeye hizmet ve mevcut sorunların giderilmesinde ülkeye önemli hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Konseyin, ülkenin genel siyasetlerinin belirlenmesinde rehberin kolu olduğunu belirten Ayetullah Şahrudi, konseyin kendi karar ve görevlerinde başarılı olmasının tüm ülke kurum ve erkleri arasında sağlanacak yakın ve sıkı işbirliğine bağlı olduğunu belirtti.

700 /