İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Rehberlik Fakihler Meclisi Üyelerini kabul eden İslam İnkılabı Rehberi:

Amerikalı Elitler, Böyle Bir başkandan dolayı Utanç Duymaktalar

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün (Perşembe) Rehberlik Fakihler Meclisi Başkanı ve üyelerini kabul ettiği görüşmede, Rehberlik Fakihler Meclisinin İslami düzende önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, bu meclis, genel, stratejik ve derin bir bakışa sahip düşünür bir heyet oluşturarak son 38 yıl içinde İslam İnkılabı’nın ana hedefleri istikametindeki ilerlemeler, duraklamalar veya gerilemeleri incelikle ele alması ve kendi istinbatları doğrultusunda ilgili muhtelif kurum ve organlardan taleplerini dile getirmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donlad Trump’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında öne sürdüğü çirkin sözlerine dikkati çeken Ayetullah Hamanei, “Bu sözler güce dayanarak değil öfke, çaresizlik ve akılsızlıktan kaynaklanıyor. Zira Amerikalılar Batı Asya bölgesinde yıllardır kurduğu planlarının İran İslam Cumhuriyeti'nin etkin rolüyle başarısızlıkla sonuçlanmasından dolayı öfke içindeler” dedi.

Rehberlik Fakihler Meclisinin, oluşum, işlev ve görevler açısından kendine özgü eşsiz bir meclis olduğunu hatırlatan İslam inkılabı rehberi, rehberlik Fakihler meclisinin mevcut görevlerinin yanı sıra İslam İnkılabının hareket ve istikametine genel bir bakış ve değerlendirme içinde de olması gerektiğini söyledi.

İslam İnkılâbı Rehberi bu görevi ve ilgili araçlarına da açıklık getirerek, üç erkin ülkenin idaresi ile görevli olduğunu ve bu erklerin ülkeyi inkılapçı bir metotla idare etmeleri gerektiğini, Rehberlik Fakihler Meclisinin, genel, stratejik ve derin bir bakışa sahip düşünür bir heyet oluşturarak İslam İnkılabı’nın ana hedefleri istikametindeki ilerlemeler, duraklamalar veya gerilemeleri incelikle ele alması ve kendi değerlendirmeleri doğrultusunda ilgili muhtelif kurum ve organlardan taleplerini dile getirmesi gerektiğini ifade etti.

Bu taleple ilgili birkaç örneği de hatırlatan Ayetullah Hamanei, “İnkılabımızın sloganlarından biri “Doğuya da hayır batıya da hayır”dı, bugün gerçi artık doğu bloku yoktur ama batı bloku yani Amerika ve Batılı devletler tam kudret ve güçle devam etmekteler. Batıya hayır demek yani siyasete batıya aldanmamak, bağlanmamak, itaat etmemek ve etkilenmemek demektir. Onların talepleri girdabına girmemektir, ülkeyi, ve kültürü batının inhitattaki kültüründen temizlemek anlamınadır ve Rehberlik Fakihler Meclisi işte bu doğrultuda kendi değerlendirmelerini yapmalı ve taleplerini dile getirmelidir” dedi.

“Ekonomik İktidar”ın ülkenin iktidar ve kudret erkanından biri olduğunu hatırlatan İslam İnkılabı Rehberi, milli para birimi ve halkın alım gücünün yüksek olmasının ekonomik gücün temel unsurlarından olduğunu, bunun için yanlış siyasetler ve ilgisizlik neticesinde her geçen gün milli para biriminin değerinin düşmesi durumunda Rehberlik Fakihler Meclisi, hükümet, meclis ve ilgili kurum ve kuruluşlardan taleplerini dile getirmesi gerektiğini söyledi.

“Fakirlikle mücadele ve servetin sahih bir şekilde paylaşılması” İslam İnkılabı Rehberinin bu konuşmasında İslam İnkılabı ile ilgili gündeme getirdiği temel konulardan biriydi. Ayetullah Hamanei bu konuyla ilgili olarak, ülkede adalet ve servet dağılımı meselesinin Marksizmin yanlış inancından farklı olarak İslam’ın önemle vurguladığı meselelerden biri olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamanei bu konuyla ilgili olarak İnkılapçılığın ve inkılabi ruhun ve Saiklerin korunmasının İslam İnkılabının devamlılık şartı olduğunu belirterek, inkılapçı ruh olmaksızın, halkın İslam’ın ihyası uğruna döktükleri kan ve çektikleri zahmet ve fedakarlıklarının heba olacağını, bir hükümetin de iktidarda olması durumunda artık o hükümetin İslam Cumhuriyeti olamayacağını, bunun için fakihler meclisinin bu husustaki değerlendirmeleri ve toplumda İnkılapçı hedeflerin ölçüsünü belirlemesi gerektiğini ve o nisbette taleplerini dile getirmesi gerektiğini bildirdi.

Halkın dindarlık ölçüsü meselesinin önemli bir mesele olduğunu belirten İslam İnkılabı Rehberi, bazı kişiler tarafından “Biz halkı zorla cennete götürmüyoruz” sözünün tekrarlanması mevzuuna değinerek, “Bu tabir yanlış ve abartıcı bir tabirdir. Çünkü hiç kimse halkı zorla cennete götürme niyetinde değil ama sahih bir şekilde cennet yolunun halka hazırlanması, açılması ve halkın bu istikamette ilerlemesi yönünde teşvik edilmesi gerekir. Zaten peygamberlerin gönderilmesinin hikmeti de halkın cennete hidayet edilmesi ve onların cehennemden uzaklaştırılmasıdır. Elbette İslam’da hiçbir icbar ve zorlama yoktur lafı da pek doğru bir laf değil ve bazı hususlarda şer’i hudut ve ceza meselesi söz konusudur” dedi.

İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının devamında ekonomik sorunlar gibi toplumun içinde bulunduğu bir takım sorunlara temasla İran halkı ve yetkililere hitap ederek, “Hem ekonomik hem de kültürel sorunların çözümü Batı’ya güvenerek değil, yalnız ve ancak tüm vatandaşların çabaları ve yerel kapasitelerin vasıtasıyla gerçekleşebilir” ifadesini kullandı.

İslam İnkılabı Rehberi, sözlerine şunları ekledi: Bu mesele toplumda o kadar fazla tekrarlanmalı ki yaygın ve kesin bir diyalog ve söyleşiye dönüşsün. Zira ülkede yararlanılması gereken hedefli, iradeli, fikir sahibi ve yaratıcı kabiliyetli gençler ve kişilere sahiptir. Ben dünya ile ilişkileri kesmemiz gerektiğini söylemiyorum. İslam İnkılabı’nın başlangıcından bugüne kadar her daim dünyayla geniş ilişkiler içinde olmamız gerektiğini vurguladım, fakat şunu kastediyorum ki, “güçlü ayaklarınızı yabancıların bastonuyla değiştirmeyin” dedi.

Nükleer anlaşma müzakerelerine ilişkin Ayetullah Hamanei, “Nükleer görüşmelerle ilgili var olan ve sürekli yetkililerle görüşmelerimde gündeme getirdiği eleştiriler şuydu ki görüşmelerin bir sakıncası yoktu ama bu görüşmelerde çok dikkatli olunması gerekirdi. Nükleer konusunda sırf müzakerelerin yapılması herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Fakat karşı tarafın yaptığı hataların anlaşma ihlali kapsamına girmemesi, ancak İran’ın attığı adımların ihlal olarak belirlenmesi gibi konular üzerinde dikkatle özen gösterilmesi gerekiyordu” ifadelerinde bulundu.

“Dünya ile çalışmalıyız ve onun sonuçlarını da kabul ediyoruz ve ama yabancılara göz dikmemek gerekir” diyen Ayetullah Hamanei, İran İslam Cumhuriyeti karşısında düşmanlardan oluşan bir cephenin bulunduğunu belirterek, “İslam nizamı Allah Taala’nın lütfuyla şimdiye kadar düşman cephesine darbe indirmiş ve onları geri çekilmeye mecbur bırakmıştır ve gelecekte de aynı vaziyeti sürdürecek ama şunu bilmemiz gerekir ki bizim karşımızda bugün tek bir noktada düşman bulunmuyor bilakis bir cepheyle yüz yüzeyiz” dedi.

İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının bir başka bölümünde de İran halkı düşmanlarını öfkelendiren esas sebebin İslam nizamının bölgesel ve uluslararası arenada artan ilerleme ve başarılarının olduğunu ifade ederek ABD başkanının BM’deki son konuşmasına temasla, "ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurul Toplantısı'ndaki sözleri, Amerikan halkı için onur verici olmadı ve Amerikan elitleri, bu sözlerden ve böylesi bir başkana sahip olmalarından utanç duymaları gerekiyor, elbette utanç duyduklarını da dile getirdiler" ifadesinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, ABD yetkililerinin kızgınlığı sebepleri ile ilgili, “Amerikalıların yıllardan beri Batı Asya bölgesi için planları vardı ve onun adını da Büyük Ortadoğu veya Yeni Ortadoğu koymuşlardı ve bu planın 3 ekseni de Irak, Suriye ve Lübnan’dı, fakat bu 3 ülkede de hezimete uğradılar’’ dedi.

“Bu plan çerçevesinde Irak eski medeniyeti, Suriye direniş ekseni ve Lübnan müstesna yeri ile ABD ve Siyonist rejim sultası altına girmeleri planlanmaktaydı’’ diyen İslam İnkılabı Rehberi, “Bugün bölge gerçekleri başka türlüdür zira onlar Lübnan’da bir şey yapamadılar. Irak’ta onların isteklerinin tam tersi gerçekleşmiştir ve Suriye’de de ABD ve müttefiklerinin tüm cinayetleri ve halkın soykırımı ve tekfirci teröristlerin desteklenmesine rağmen IŞİD yolun sonuna gelmiştir ve en-Nusra gibi terörist guruplar münzevi olmuşlardır’’ dedi.

“İran’ın varlığı ve etkisi ABD planlarının gerçekleşmesi ve ABD ile Siyonistlerin bölgede istediklerinin oluşmasına engel olmaktadır ve bu onların kızgınlığının sebebidir’’ diyen Ayetullah Hamanei, İran’ın başarılı ve izzetli bir şekilde bölge ve dünya konularında var olması ile ilgili, ‘’Bu izzeti, akıl, tedbir, doğru düşünce, kararlarda hatalardan kaçınarak korumalıyız’’ dedi.

Bu onur ve izzetin ise halkın ve gençlerin fedakarlıkları ve şehidlerden dökülen kanlar sayesinde gerçekleştiğini belirten İslam İnkılabı Rehberi, şehid Muhsin Hoceci’nin bir örnek olduğunu ve gençler içerisinde bunun gibi sayısız örneğin bulunduğunu söyledi.

Ayetullah Hamanei, gençlerin düşmana karşı savaşmak ve kutsal haremin müdafaası için sayısız mektup ve mesajlar atarak izin istediklerini, bunun ise özellikle gençler içerisinde giderek artmakta olan inkılabi değerler ve hedefleri eğilimin giderek arttığını gösterdiğini söyledi.

İslam inkılabı Rehberi konuşmasının bir başka bölümünde Muharrem ayının girmesine de temasla, Muharrem ayının İmam Hüseyin (as) ayı olduğunu, cihad, şehadet, ihlas, vefa, fedakarlık, Allah’ın dininin korunmasına özen ve din düşmanları karşısında direniş ve mücadele gibi tüm değerler o hazretin varlığında tecelli ettiğini söyledi.

Kerbela olayının tarih boyunca canlı ve dinamik kaldığını ve her geçen yıl muharrem olayının anılmasının bir önceki yıla oranla daha görkemli ve ihtişamlı gerçekleştiğini belirten İslam İnkılabı Rehberi bunun ise özel bir anlamı taşıdığını ve Allah’ın izniyle İmam Hüseyin (as) liderliğindeki bu hareketin dünyada devam edeceğini bildirdi.

İslam İnkılabı Rehberi'nin konuşmasından önce Rehberlik Fakihler Meclisi Başkanı Ayetullah Cenneti yaptığı konuşmada, İslam İnkılabı Rehberi'nin inkılapçı tutumunun halk için ümit ve güven kaynağı olduğunu belirterek, başarılı olmak için devrimci olmak gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca, Rehberlik Fakihler Meclisi üyeleri bugün sabah saatlerinde İran İslam cumhuriyeti Kurucusu Rahmetli İmam Humeyni ile biatlerini tazelediler.

Rehberlik Fakihler Meclisi Başkan Vekili Ayetullah Şahrudi ise bu meclisin çalışmalarıyla ilgili bir rapor sunarak, Rehberlik Fakihler Meclisi oturumunda gündeme getirtilen konuşmaların ana eksenlerini açıkladı.

700 /