İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ramazan Ayının İlk Gününü Belirlemede ki Ölçü

Soru: Şaban ayı otuzla bitmese bile mübarek ramazan ayının ilk günü hilali görmekle mi tespit olur, takvimle mi?
Cevap: Ramazan ayının ilk günü şu yollarla tespit olur:
a) Mükellefin şahsen hilali görmesiyle.
b) İki adil kişinin şehadetiyle.
c) Halk arasında kesin kanaat getirecek derecede yaygınlaşmasıyla.
d) Şaban ayından otuz gün geçmesiyle.
e) Şer'î hakimin hükmüyle.
 
700 /