İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Helal Müzikle Haram Müziği Bir Birinden Ayırt Etmede ki Ölçü

Soru: Helâl müziği haram müzikten ayıran şey nedir? Acaba klasik müzik helâl midir? Bu konuda bize bir ölçü verebilir misiniz?
Cevap: Örfe göre günah ve eğlence meclislerine uygun olan eğlendirici, coşturucu ve Allah yolundna saptırıcı müzik haramdır. Bu alanda klasik müzikle diğer müzikler arasında hiçbir fark yoktur. Mevzunun teşhisi mükellefin örfî görüşüne bırakılmıştır. Böyle olmayan müziğin bir sakıncası yoktur.
 
700 /