Fıkıh ve Şer'i Meseleler
Fıkıh ve Şer'i Meseleler

FITRA ZEKATINI VERMEĞİ UNUTMAK

Fıtra zekatını vermeği unutmuşuz, hükmü nedir?

Öteki başlıklar