İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi Yayınladığı Hükümle, 12. Dönem Cumhurbaşkanlık Seçimini Onayarak Cumhurbaşkanını Görevlendirdi

12. dönem cumhurbaşkanlığının İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei tarafından onanması töreni bugün İmam Humeyni (ks) hüseyniyesinde ülkenin siyasi ve askeri erkanı ve yabancı ülkelerin elçilerinin katılımıyla düzenlendi. Bu törende halkın 12. Cumhurbaşkanına vermiş oldukları oyu onayan İslam İnkılabı Rehberi, Huccetul İslam Hasan Ruhani’yi İran’ın 12. dönem cumhurbaşkanlık görevine atadılar.

Onama hükmünde halkın seçimlere coşkulu katılımı ve seçilmiş cumhurbaşkanına üstün oy vermesinin, cumhuriyet düzeninin tahkim ve sağlam temellere oturmasının belirtisi olduğunu belirten İslam İnkılabı Rehberi, direniş ekonomisinin icrası zaruretini hatırlatarak ve cumhurbaşkanına, adaletin istikrarı, mustaz’af mahrumların desteklenmesi, öz İslam’ın hükümlerinin icrası, milli vahdet ve izzetin takviyesi, ülkenin üstün kapasitesine gereken ilginin gösterilmesi ve İslam inkılabı değerleri ve ilkelerinin kutlanmasında sarahat ve açıklığın olması gibi tavsiyelerde bulundu.

İslami İnkılabı Rehberinin Özel kalem Müdürü Huccetil İslam Muhammedi Gülpaygani tarafından okunan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin cumhurbaşkanlığının onanması hükmünün tam metni şöyledir:

 

Bismillahirrahmanirrahim

Allah Tebarek ve Taala’ya şükrederim ki bir başka büyük siyasi-sosyal sınavda yüce İran halkını başarılı çıkardı ve temel milli girişimlerden bir başkasında onların mübarek varlığını, ülkenin izzet ve güvenliğinin korunması ve mukaddes İslam Cumhuriyeti nizamının görkemliliğinin korunması yönünde yüce bir adım kıldı.

Coşkulu seçimler ve ülke genelinde oy verenlerin oluşturdukları uzun kuyruklar ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranının parlak nisap ölçüsünü aşması ve ardından milletin seçtiğinin yüksek oy elde etmesi, İslami Nizamın Cumhuriyet ve halka dayandığı ilkelerinin açık bir şekilde başarılarıdır ve bu aziz İslami ülkemizin sayısız önemli ve temel imkan ve potansiyellerinden biri olup, inkılabın üstün ülkülerinin tahakkuk bulmasını mümkün kılmakta, ülke ve halk için parlak bir gelecek müjdelemekte.

Şimdi, Allah Taala’nın hidayet ve yardımlarından medet umarak ve Hz. Veliyyullah’ıl A’zem (ruhlarımız ona feda olsun), ayrıca bu günün Hz. İmam Ebil hasan er-Rıza (as)’ın mübarek doğum yıl dönümüne denk gelmesi ve bereketlenmesini fırsat bilerek ben, İran halkının seçimini esas alarak onların oylarını onuyor ve muhterem bilgin Huccetul İslam Dr. Hasan ruhani’yi İran Cumhurbaşkanlığı görevine atıyorum. Onun başarılı olması için dua ederek, bu tehlikeli görevi, Allah’ın rızasını kazanmak için bir araç edinmesi, Allah Taala’yı mülakat ettiği gün için kendine bir birikim edinmesi, kendi gayretini, adaletin istikrarı, mustaz’af mahrumların desteklenmesi ve öz İslami hükümlerin icrası, milli vahdet ve izzetin takviyesi, ülkenin büyük imkan ve potansiyellerine gereken ilginin gösterilmesi, İslam İnkılabı ilkeleri ve değerlerinin kutlanması hususunda sarahatli davranılması zaruretini ısrarla vurgulamaktayım; emin olunuz ki yiğit ve gayretli İran halkı, zorluklar, zorbalıklara karşı mücadele ve müstekbirliğinin aşırıcı talepleri karşısında ülke hizmetçilerini yalnız bırakmayacaktır.

Direniş ekonomisi programının icrası, iştigal ve istihdam meselesine özel ilgi gösterilmesi ve yerli üretim meselesini bir kez daha hatırlatmayı gerekli görmekte, halkın oyu ve onun onanmasının, İslami ve İnkılapçı doğru ve kavvim yola bağlılık ve sorumluluğun yerine getirtilmesine bağlıdır.

Son olarak aziz İmam’ın (İmam Humeyni) hatırasını saygıyla anmakta, onun ve bu yol şehitlerinin mutahhar ruhuna selam gönderiyorum.

Vesselamü Ala İbadillah’is Salihin

Seyyid Ali Hamanei

12 Mordat 1396

4 Ağustos 2017